Автор: Голуб Н. Б, Новосьолова В. І.

Бібліографічний опис

Українська мова (рівень стандарту) підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти / Н. Б. Голуб, В. І. Новосьолова, - К. : Педагогічна думка, 2018. – 200 с. : іл.

Завантажити

Анотація

Підручник відповідає чинній навчальній програмі з української мови для 10 класу, побудований на засадах компетентнісного, особистісно орієнтованого й діяльнісного підходів, що робить його актуальним, запитаним у сучасному суспільстві. Дібрані вправи, завдання й запитання утворюють цілісну дидактичну систему, спрямовану на осягнення кінцевих результатів, передбачених навчальною програмою. Дотримано послідовності й наступності між завданнями й мовним матеріалом, логіки розташування змістових компонентів, неперервності формування в учнів предметної й ключових компетентностей, готовності до будь-яких життєвих ситуацій. З метою впровадження компетентнісного підходу в підручнику вміщено завдання на вибір, передбачено такі компоненти уроку як ціле визначення, рефлексія, аналітичні вправи і завдання дослідницького й творчого характеру, заплановано роботу в парах і групах. Подано достатню кількість необхідних для учнів пояснень, пам’яток, алгоритмів, зразків виконання завдань тощо. Для учнів 10 класу закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання.

Переглядів: 141