Автор: За заг. ред. О. М. Топузова

Бібліографічний опис

Збірник завдань у форматі PISA для розвитку читацької грамотності учнів. Частина 2 / Авторський колектив; уклад.: проф.Олена Локшина та проф. Оксана Заболотна ; за заг. ред. професора Олега Топузова ; (2-ге електронне видання, доповнене). Київ: Педагогічна думка, 2023. - 81 c.

Анотація

Збірник містить авторські завдання для розвитку читацької грамотності учнів на основі пробних тестових запитань PISA‐2018. Завдання розроблено учасниками літньої школи «Європейська якість навчання для кращої успішності учнів», що проходила в Інституті педагогіки НАПН України (серпень 2022). Для вчителів закладів загальної середньої освіти, здобувачів освіти основної і старшої школи, студентів, аспірантів, науковців. Видання здійснено в рамках Модуля Жана Моне «Європейська якість навчання для кращої успішності учнів» (620287‐EPP‐1‐2020‐1‐UA‐EPPJMO‐MODULE), який імплементується в Інституті педагогіки НАПН України впродовж 2020 – 2023 рр. Підтримка Європейською Комісією цього видання не передбачає підтримку його змісту, який відображає виключно думку учасників. Європейська Комісія не несе відповідальності за будь‐яке використання інформації, яка тут міститься.

The collection includes author’s tasks for the development of students’ reading literacy based on the PISA‐2018 test questions. The tasks were developed by the participants of the summer school “European Teaching Excellence for Students’ Better Performance” held at the Institute of Pedagogy of the NAES of Ukraine (August 2022). For teachers of general secondary education institutions, students of primary and high schools, postgraduate students, & researchers. The publication was produced within the framework of the Jean Monnet Module "European Teaching Excellence for Students’ Better Performance" (620287‐EPP‐1‐2020‐1‐UA‐EPPJMO‐MODULE), which is being implemented at the Institute of Pedagogy of the NAES of Ukraine during 2020‐2023. The European Commission's support for this publication does not imply endorsement of its contents, which reflect the views only of the authors. The European Commission is not responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Переглядів: 323

Завантажити