Гуманна педагогіка у контексті євроінтеграції: ідеї Януша Корчака про абсолютну самоцінність дитини

До дня науки України 19 травня 2023 р. в онлайн-режимі пройшла міжнародна науково-практична конференція «Гуманна педагогіка у контексті євроінтеграції: ідеї Януша Корчака про абсолютну самоцінність дитини», спільно організована Інститутом педагогіки НАПН України під егідою Відділення філософії освіти, загальної і дошкільної педагогіки НАПН України, Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини, Університетом імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща). Конференцію присвячено 145-й річниці від дня народження видатного польського педагога, лікаря, письменника, громадського діяча Януша Корчака (1878-1942).

У ній взяли участь понад 100 представників з різних закладів вищої і середньої освіти України і Польщі.

Науково-практична конференція працювала у руслі таких напрямів:

  1. Історико-біографічний і літературознавчий аспекти персоналії та творчості Януша Корчака.
  2. Януш Корчак і сучасні вітчизняні та європейські духовні цінності.
  3. Педагогічні ідеї Януша Корчака в контексті імплементації НУШ.
  4. Розвиток гуманістичних ідей Януша Корчака в зарубіжній та вітчизняній психолого-педагогічній думці.
  5. Януш Корчак про пізнання особистості дитини. Фундаментальні потреби дитини в сучасному суспільстві.
  6. Психологічні ідеї в педагогічній практиці та творах Я. Корчака.
  7. Як любити дітей: система роботи зі знедоленими дітьми у діяльності Януша Корчака і сучасність.

З мотиваційним словом до учасників заходів звернувся заступник директора Інституту педагогіки НАПН України з наукової роботи д.п.н М. В. Головко.

З доповідями виступили: завідувач відділу історії та філософії освіти Інституту педагогіки НАПН України д.п.н., проф. Н. П. Дічек, яка розкрила розроблену і втілену Я. Корчаком в практику керованих ним дитячих закладів етико-виховну концепцію любові і поваги до дитини; директор ДНПБ імені Василя Сухомлинського д.п.н., проф. Л. Д. Березівська, яка ознайомила учасників з колекціями корчекіани у в інформаційних ресурсах бібліотеки; польська дослідниця, доктор Дорота Латоура з Університету імені Адама Міцкевича (Познань) розповіла складну історію створення в Польщі фільму про Корчака, пов’язану з його єврейським походженням; голова Українського товариства Януша Корчака в Києві, директор Кловського ліцею №77 І. Б. Співакова разом з колегами продемонстрували презентацію аспектів практичної і міжнародної роботи цього громадського об’єднання; Проректор з міжнародної діяльності Університету імені Адама Міцкевича (Познань), історик Рафал Вітковський присвятив виступ розкриттю мовних квестій у публікаціях Корчака, теж пов’язаних з його єврейським корінням; д.п.н., проф. В. В. Каплінський з Вінницького державного педагогічного університету супроводив свій виступ демонстрацією емоційно сильних уривків із студентських театральних вистав за творами Я. Корчака; завідувач кафедри педагогіки, психології та освітнього менеджменту Черкаського ІППО, к.п.н. С. А. Гаряча доповіла про життя Корчака як зразок служіння дітям, про силу любові як ключовий педагогічний принцип і провела паралелі із сучасною ситуацією війни, в якій любов теж стає необхідною умовою і для перемоги України, і для її відновлення по закінченню російської агресії; декан педагогічного факультету освітніх студій Університету імені Адама Міцкевича (Познань), професор Агнєшка Цимбал-Міхальска висвітлила аспекти педагогічного «відтінювання» діяльності Я. Корчака.

Підсумки заходу підбила декан факультету соціальної педагогіки і соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, д.п.н., проф. О. О. Кравченко, зазначивши, що збірник тез за результатами обговорення піднятих питань буде розміщено на сайті університету найближчим часом. Учасники заходу висловили бажання і потребу продовжити співпрацю, присвячену подальшому вивченню спадщини Януша Корчака та сприянню поширенню його ідей.