Зміст і технології шкільної освіти

28 грудня 2021 року відбулась щорічна звітна конференція Інституту педагогіки «Зміст і технології шкільної освіти»

Учасників і гостей конференції привітали:

Рогова Віра Борисівна, заступник міністра освіти і науки України

Сисоєва Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти Національної академії

педагогічних наук України

Ляшенко Олександр Іванович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України. академік-секретар Відділення загальної середньої освіти Національної академії педагогічних наук України

Роботи конференції відбувалась за такими основними напрямами:

  • дидактичні та управлінські засади організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти
  • цілісна система навчання на адаптаційному циклі базової середньої освіти
  • історико-філософське осмислення реформаційних процесів у шкільній галузі У
  • країни та зарубіжжя
  • технології компетентнісно-орієнтованого навчання в початковій школі
  • якість шкільної природничої освіти

Зі звітними доповідями про свою роботу в 2021 році виступили всі співробітники Інституту. Детальніше з програмою конференції можна ознайомитися тут.

За результатами роботи конференції було видано збірник «Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2021 рік»