«Контексти творчості Олександри Яківни Савченко» – це щорічні всеукраїнські педагогічні читання пам’яті О. Я. Савченко, які проводить відділ початкової освіти імені О.Я. Савченко з 2021 р.

Мета читань: дослідження і впровадження в освітню практику наукової спадщини доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України Олександри Яківни Савченко – видатного педагога, дидакта початкової освіти, автора численних наукових праць, навчально-методичних посібників для широкого кола освітян, підручників для учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти.

За результатами роботи читань видається збірник матеріалів.