ІІІ всеукраїнські педагогічні читання «Контексти творчості Олександри Яківни Савченко»

9 листопада 2023 року втретє в Національній академії педагогічних наук України відбулися Всеукраїнські педагогічні читання, присвячені дослідженню і впровадженню в освітню практику наукової спадщини видатної вченої-дидакта, доктора педагогічних наук, професора, академіка. Цьогоріч у Відділенні загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем НАПН України було обрано напрям педагогічних читань, що розкриває цілі й цінності початкової освіти, які реалізуються в умовах сьогодення.

Педагогічні читання проходили в особливий для нашої країни історичний період, коли виборюється свобода й істинна незалежність для майбутніх поколінь українців. Учасники заходу – науковці, науково-педагогічні працівники та здобувачі закладів вищої педагогічної освіти, вчителі та управлінці в освіті – обговорили питання з проєкцією на майбутнє: яка роль національних і загальнолюдських цінностей у сучасній освіті; як сформувати зміст та методи початкового навчання, аби вони забезпечували досягнення цілей і водночас відповідали цінностям освіти; якими мають бути цілі й цінності, що об’єднують шкільну й педагогічну освіту.

Ці питання завжди перебували в полі дослідження Олександри Яківни Савченко. Цільовий компонент початкової освіти вона відносила до системотвірних положень, чим підкреслювала його виняткову важливість для побудови освіти як системи. Що стосується ціннісної складової, то в усіх своїх працях Олександра Яківна наскрізно проводила лінію визнання пріоритетності дитини, а плекання її особистості називала головною метою і найвищою цінністю суспільства. Саме через таку призму були розглянуті різні аспекти теми педагогічних читань. Сподіваємось, що всі учасники збагатилися корисними ідеями, які поширять й розвиватимуть у своїх педагогічних колективах з опорою на доробок Олександри Яківни та її послідовників.