Компенсація освітніх втрат у закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану та у повоєнний час

Продовжується робота циклу Всеукраїнських науково-практичних вебінарів «Компенсація освітніх втрат у закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану та у повоєнний час», організованого відділом дидактики Інституту педагогіки НАПН України, за підтримки відділу аспірантури і докторантури та відділу міжнародних зв’язків і міжнародної співпраці Інституту педагогіки НАПН України.

10 листопада 2022 року відбувся вебінар на тему «ДОЛАЄМО СТРЕС РАЗОМ: УЧИТЕЛІ – УЧНІ – БАТЬКИ».

Спікери:

Наталія Арістова, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу міжнародних зв’язків та наукової співпраці Інституту педагогіки НАПН України;

Олександр Малихін, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України.

На вебінарі було презентовано результати співпраці співробітників Інституту педагогіки НАПН України, Резекненської академії технологій, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського в межах виконання проєкту «Мережева система підтримки для педагогів, спрямована на зниження рівня тривожності в дітей у регіонах, що постраждали від війни». Розглянуто питання ознак тривожності дітей, які постраждали від війни, та методів зниження її рівня: аудіо-підтримки, арт-підтримки, усвідомленого сприйняття дійсності, когнітивізму.

Ознайомитися з пропонованими матеріалами можна на сайті.