Національна академія педагогічних наук України
Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України
Науково-методична установа «Національний інститут освіти» Міністерства освіти Республіки Білорусь
Інститут педагогічних наук Республіки Молдова
Державна установа освіти «Академія післядипломної освіти» (Республіка Білорусь)

20-21 травня 2021 року
Інститут педагогіки НАПН України
 (вул. Січових Стрільців, 52-Д)

Захід відбувся за підтримки проєкту ЄС Жан Моне «Європейська якість навчання для кращої успішності учнів» (№ 620287-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE)

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Топузов Олег Михайлович, віцепрезидент Національної академії педагогічних наук України, директор Інституту педагогіки НАПН України (голова)

Головко Микола Васильович, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогіки НАПН України

Засєкіна Тетяна Миколаївна, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогіки НАПН України

Калініна Людмила Миколаївна, вчений секретар Інституту педагогіки НАПН України

Акірі Іон Костянтинович, конференціар, Інститут педагогічних наук, м. Кишинів, Республіка Молдова

Заболотна Оксана Адольфівна, головний науковий співробітник відділу міжнародних зв’язків та наукової співпраці Інституту педагогіки НАПН України, координатор модуля  проєкту ЄС Жан Моне «Європейська якість навчання для кращої успішності учнів» 

Гораш Катерина Вікторівна, завідувачка науково-організаційного відділу.

ПРОГРАМА

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

ЗБІРНИК ТЕЗ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ «ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПІДРУЧНИКА:КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ПРЕДМЕТНІ НАВИЧКИ» (електронне наукове видання)

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ «ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПІДРУЧНИКА: КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ПРЕДМЕТНІ НАВИЧКИ» (електронне наукове видання)