ВІТАЛЬНІ СЛОВА

Кремень Василь Григорович академік НАН України, академік НАПН України, доктор філософських наук, професор, президент НАПН України

Сисоєва Світлана Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України

Ляшенко Олександр Іванович – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України. академік-секретар Відділення загальної середньої освіти НАПН України

Гинчук Валентина Васильевна – кандидат педагогических наук, директор научно-методического учреждения “Национальный институт образования” Министерства образования Республики Беларусь

ВСТУПНЕ СЛОВО

Топузов Олег Михайлович    –  доктор педагогічних наук, професор, віцепрезидент   Національної академії педагогічних наук України, директор Інституту педагогіки НАПН України, дійсний член НАПН України;

Проблема якості підручників у Новій українській школі.

ДОПОВІДІ

Головко Микола Васильович – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогіки НАПН України

Ключові тенденції розвитку сучасного підручника.

Романовская Людмила Анатольевна – заместитель директора научно-методического учреждения «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь

Разработка учебных пособий для учреждений общего среднего образования Республики Беларусь в контексте компетентностного подхода.

Акири Ион Константинович – доктор физико-математических наук, конференциар,

Институт Педагогических Наук, Кишинев

Усиление компетентностной направленности школьных учебников нового поколения.

Трубачева Світлана Едуардівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України

Шкільний підручник у системі навчально-методичного забезпечення в освітньому середовищі закладу загальної середньої освіти.

Бакуліна Наталія Валеріївна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин і зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України

Реалізація інтегративної функції в сучасних підручниках і посібниках із початкового навчання мови іврит.

Презентації круглих столів (завідувачі наукових відділів Інституту педагогіки НАПН України – модератори круглих столів)