У 2020 року науковці Інституту педагогіки НАПН України брали участь у міжнародних заходах, які відбувалися в Україні (Київ, Суми, Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Кропивницький, Дніпро, Тернопіль, Суми, Рівне, Умань, Луцьк, Львів, Полтава, Глухів, Вінниця, Слов’янськ, Одеса, Ужгород, Чернівці, Херсон) та закордоном (Польща, Німеччина, Латвія, Швейцарія, Канада, Греція, Болгарія, Великобритація, Венгрія, Іспанія, Італія, Франція, Норвегія, Швеція, Австралія, Румунія, Японія, США).

У 2020 році проєкт модуля «Європейська якість навчання для кращої успішності учнів», розроблений науковими працівниками Інституту педагогіки НАПН України, відібрано для фінансування в межах програми Жан Моне  (термін дії проєкту 01.09.2020 р.-31.08.2023 р.).

Інститут педагогіки НАПН України був організатором і співорганізатором проведення одинадцяти міжнародних науково-практичних конференцій, які проводилися в онлайн режимі внаслідок пандемії Covid-19 і введення карантину, а саме: Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми сучасного підручника» (27–28 травня 2020 р., м. Київ); ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Освіта ХХІ століття: теорія, практика, перспективи» (12–13 листопада 2020 р., м. Суми); ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2020: глобалізований простір інновацій» (28 травня 2020 р., м. Київ); Міжнародної конференції «Багатомовна освіта в Україні: досягнення та виклики експерименту «Формування багатомовності дітей та учнів : прогресивні європейські ідеї в українському контексті» (20 лютого 2020 р., м. Київ); Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи» (08–09 жовтня 2020 р., м. Умань); Міжнародної Інтернет-конференції «Розвиток критичного мислення в процесі освітньої діяльності: вітчизняний та європейський виміри» (13 лютого 2020 р., м. Глухів); ІІ Міжнародної науково-практичної конференції«Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук в контексті вимог нової української школи (14 травня 2020 року, м. Тернопіль); ІІІ  Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін» (4–15 травня 2020 р.).

Наукові працівники Інституту Педагогіки НАПН України організовували та брали участь у засіданнях міжнародних організацій, міжнародних навчально-практичних семінарах, проєктах, круглих столах, онлайн тренінгах та конкурсах, зокрема, в онлайн засіданнях Міжнародної Ради Вальдорфської / Штайнер Освіти «Гаазьке Коло» при Педагогічній Секції Гетеануму (Швейцарія), міжнародному навчально-практичному семінарі «Шкільні практики двомовного (білінгвального) навчання: європейський досвід, інформаційна та навчально-методична підтримка» в рамках проєкту Ради Європи «Захист національних меншин, включаючи ромів та мови меншин в Україні» за ініціативою та підтримкою Міністерства освіти і науки України спільно з Офісом Ради Європи в Україні (28–29 січня 2020 року, м. Київ); міжнародному проєкті «Караван Ту бішват 2020» для закладів загальної середньої освіти України з єврейським етнокультурним компонентом (03−07 лютого 2020 року, м. Біла Церква – м. Київ); міжнародному проєкті організації GIZ (Німеччина) «EU Assosiation Lab»; міжнародному проєкті «Climate and Environmental Education for Primary Schoolers», що реалізує Local Cooperation Fund (Embassy of Finland in Ukraine); міжнародному проєкті «Єврейський калейдоскоп» Всесвітньої міжнародної організації ОРТ у межах підвищення кваліфікації вчителів предметів єврейського циклу закладів загальної середньої освіти, міжнародному круглому столі «Багатомовна освіта в Україні: результати експерименту «Формування багатомовності дітей та учнів: прогресивні європейські ідеї в українському контексті» (8, 9, 13, 15 жовтня, 2020 р.); міжнародному онлайн тренінгу для спеціалістів післядипломної освіти з питань упровадження багатомовного навчання «Шляхи розроблення двомовних навчальних програм та уроків: європейський досвід, інформаційна та навчально-методична підтримка» (26 серпня 2020 року); ХХІ Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика та ХІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка).

У 2020 року наукові працівники Інституту педагогіки взяли участь у 178 міжнародних заходах, які відбувалися в Україні (Київ, Суми, Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Кропивницький, Дніпро, Тернопіль, Суми, Рівне, Умань, Луцьк, Львів, Полтава, Глухів, Вінниця, Слов’янськ, Одеса, Ужгород, Чернівці, Херсон) та закордоном (Німеччина, Латвія, Швейцарія, Канада, Греція, Болгарія, Великобритація, Венгрія, Іспанія, Італія, Франція, Норвегія, Швеція, Австралія, Румунія, Японія, США), зокрема, VIII Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми вищої професійної освіти» (20 березня 2020, м. Київ, Україна); ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференцій «Problems of Implementation of Science into Practice», (20 квітня 2020 року, м. Осло, Норвегія); ХIV Міжнародній науково-практичній конференції «Actual problems of science and practice» (27–28 квітня 2020 року, м. Стокгольм, Швеція); 17th International scientific and practical conference «Science, trends and perspectives» (18–19 May, 2020, Tokyo, Japan); 14th International conference «Society. Integration. Education» (22–23 May, 2020, Rezekne, Latvia); ХVIII Міжнародній науково-практичній конференції «Modern science, practice, society»  (25–26 трав. 2020 року, м. Бостон, США); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Наукові досягнення і перспективи» (30 травня 2020 року, м. Вроцлав, Польща), ХІХ Міжнародній науково-практичній конференції «Scientific bases of solving of the modern tasks» (1–2 червня 2020 року), VIII International Scientific and Practical Conference «Eurasian scientific congress» (9–11 серпня 2020 року, м. Барселона, Іспанія); XIII International Scientific and Practical Conference «Dynamics of the development of world science» (24 вересня 2020 року, м. Ванкувер, Канада); Міжнародній науковій Інтернет-конференції «Проблеми сучасного підручника» (28–29 травня 2020, м. Київ, Україна); Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну» (23.04.2020, м. Київ, Україна); І Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення» (28−29.05.2020, м. Луцьк, Україна); 4th International scientific and practical conference «Priority directions of science development» (03–04.02, Lviv, Ukraine), Міжнародній науково-практичній Інтернет–конференції «Наука-основа розвитку світи» (01.09.2020, м. Ужгород, Україна) тощо.

У 2020 році результати наукових досліджень співробітники Інституту педагогіки НАПН України висвітлено в 40 закордонних і вітчизняних наукових виданнях, що індексуються в Web of Science Core Collection та Scopus; 7 зарубіжних колективних монографіях; 10 зарубіжних наукових виданнях, 148 тезах та матеріалах міжнародних конференцій, що відбулися закордоном, 454 тезах та матеріалах міжнародних конференцій, що відбулися на території України.

Крім того, у 2020 році співробітники Інституту педагогіки НАПН України взяли участь у роботі ХІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» (04–06 серпня 2020 р., м. Київ, Київський Палац Спорту) та ХІІ Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» (12–14 жовтня 2020 р., м. Київ). За результатами ХІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» Інститут педагогіки нагороджено золотою медаллю за навчально-методичний комплект «Навчально-методичне забезпечення змісту компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів початкової школи» (автори комплекту: В. Г. Редько, Т. К. Полонська, О. С. Пасічник, І. О. Горошкін, Н. В. Шпак та ін.). Під час роботи ХІІ Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» науковці Інституту педагогіки НАПН України зорганізували проведення онлайн заходу – круглого столу «Модернізація шкільної математичної освіти в контексті результатів міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018» (14 жовтня 2020 р.). Більш того,Інститут педагогіки став лауреатом виставкового конкурсу «Видатні науково-практичні досягнення в освіті», проведеного в межах ХІІ Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті», за монографію «Проєктування змісту профільного навчання технологій» (авторський колектив: В. І. Туташинський, А. М. Тарара, Т. С. Мачача, В. В. Вдовченко).

Обмін друкованими виданнями та іншими видами інформації між Інститутом педагогіки НАПН України та науковими установами, закладами вищої освіти, інформаційними центрами, бібліотеками і музеями, міжнародними організаціями і фондами в Україні та за її межами в звітний період здійснювався в таких основних формах: 27 випусків наукових друкованих і періодичних видань, засновником або співзасновником яких є Інститут педагогіки НАПН України, з яких 4 випуски наукового журналу «Український педагогічний журнал», 2 випуски збірника наукових праць «Проблеми сучасного підручника», 6 випусків науково-методичного журналу «Українська мова і література в школі»; 2 випуски збірника наукових праць «Педагогічний дискурс» та 2 випуски збірника наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика»; 2 випуски наукового журналу «Порівняльно-педагогічні студії», 2 випуски наукового журналу «Історико-педагогічний альманах», 4 випуски науково-методичного журналу «Комп’ютер у школі та сім’ї» та 3 випуски електронного наукового видання «Народна освіта».

Наукові працівники Інституту педагогіки НАПН України є членами редакційних колегій зарубіжних наукових видань та наукових асоціацій:

 • О. М. Топузов, О. В. Малихін, Н. О. Арістова – члени редколегії наукового журналу «Society. Integration. Education» (Латвія), що індексується базою Web of Science Core Collection.
 • О. В. Малихін, Н. О. Арістова члени редколегії зарубіжного наукового видання “Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala” (Румунія), що індексується базою Web of Science Core Collection, та зарубіжного видання “Logos Universality Mentality Education Novelty: Social Sciences” (Румунія).
 • О. І. Локшина Khazar Journal of Humanities and Social Science (KJHSS) (Азербайджанська Республіка), що включений до наукометричної бази Web of Science Core Collection.
 • Л. М. Шевчук член редколегіїнаукового журналу «Cognitive Studies» Інституту славістики Польської академії наук (м. Варшава, Республіка Польща), що включений до наукометричної бази Scopus.
 • Л. М. Рибалко – Sport Sciences for Health (Італія), що включений до наукометричної бази Scopus; European Journal of Education and Applied Psyghology, «EastWest» (Австрія); The unity of Science (Австрія).
 • О. І. Мезенцеваспівголова Асоціації вальдорфських ініціатив в Україні.
 • Н. А. Тарасенкова – член наукової асоціації European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), Belgium (з 2010 р.); наукового товариства Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, Hungary (з 2012 р.); наукової асоціації Association of the Professors of Slavonic Countries, Bulgaria (з 2013 р.); наукової асоціації Українська асоціація дослідників освіти (з 2017 р.).

У 2020 році наукові працівники Інституту педагогіки НАПН України активно співпрацювали з міжнародними освітніми, громадськими та професійними установами, центрами, асоціаціями й об’єднаннями:

 • Lumen Association (Romania);
 • European Association for Research on Learning and Instruction (Belgium);
 • Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe (Hungary);
 • Cambridge Assessment English Authorized Exam Centre;
 • Асоціація вальдорфських ініціатив в Україні;
 • Nicolaus Copernicus University in Toruń (Poland).

Наступного року Інститут педагогіки НАПН України планує активізувати співпрацю з зарубіжними науковими, академічними, громадсько-професійними асоціаціями, центрами та об’єднаннями, що передбачає розроблення спільних проєктів для участі у конкурсах ЄС, проведення спільних емпіричних досліджень, підготовку спільних публікації в закордонних та українських наукових виданнях, що входять до наукометричних бази даних Scopus та Web of Science, проведення міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів та круглих столів.