У 2021 році в Інституті педагогіки виконувалося 23 наукових дослідження.

НАПРЯМ 1. Філософія освіти. Методологія, теорія, історія освіти і педагогіки
Тема наукового дослідження «Парадигми розвитку та тенденції реформування шкільної освіти в Україні у добу незалежності»Фундаментальне дослідження. Терміни виконання: 2019-2021 рр.Проблема дослідження: Реформаційні та контрреволюційні процеси в освіті: інституційна та позаінституційна історія вітчизняної освітиНауковий керівник: Дічек Н.П., д.пед.н., проф.
НАПРЯМ 2. Розвиток світової і національних освітніх систем
Тема наукового дослідження «Інноваційні тренди, практики і технології загальної середньої освіти в європейському та північноамериканському регіонах»Фундаментальне дослідження. Терміни виконання: 2021-2023 рр.Проблема дослідження: Забезпечення якості освіти і рівного доступу до освіти в освітніх системах світуНауковий керівник: Локшина О.І., д.пед.н., проф.
Тема наукового дослідження «Організація освітнього процесу в умовах непрогнозованих впливів (пандемія COVID-19): порівняльний аналіз (Україна – країни ЄС)»Прикладне дослідження. Терміни виконання: 01.02.2021 р.-31.12.2021 р.Проблема дослідження: Порівняльні дослідження освіти, педагогікиНауковий керівник: Арістова Н. О., д.пед.н., проф.
НАПРЯМ 3. Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище
Тема наукового дослідження «Науково-методичне забезпечення внутрішнього контролю та оцінювання якості освіти в закладах загальної середньої освіти»Прикладне дослідження. Терміни виконання: 2021-2023 рр.Проблема дослідження: Контроль, діагностики й оцінювання результатів освітньої діяльностіНауковий керівник: Жук Ю.О., д.пед.н., доцент
Тема наукового дослідження «Організаційно-педагогічні засади проектування освітнього середовища гімназії»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 2019-2021 рр.Проблема дослідження: Проектування освітньо-розвивальних середовищНауковий керівник: Трубачева С.Е., к.пед.н., ст.н.с.
НАПРЯМ 4. Педагогіка і психологія освітнього процесу
Тема наукового дослідження «Дидактичні засади індивідуалізації навчання у закладах загальної середньої освіти»Фундаментальне дослідження. Терміни виконання: 2021-2023 рр.Проблема дослідження: Індивідуалізація і диференціація навчання і вихованняНауковий керівник: Малихін О.В., д.пед.н., проф.
Тема наукового дослідження «Науково-методичне забезпечення  реалізації моделі багатомовної освіти в закладах загальної середньої освіти з навчанням мов корінних народів і  національних меншин»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 2021-2023 рр.Проблема дослідження: Теорії і моделі дидактичних і методичних систем. Дидактичні засади освіти для стійкого розвиткуНауковий керівник: Фідкевич О.Л., к.філол.н.
Тема наукового дослідження «Методика компетентнісно орієнтованого навчання української мови учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 2019-2021 рр.Проблема дослідження: Компетентнісний підхід в освіті. Дидактичні засади, методика і технології формування ключових (загальних і предметних) компетентностей в освітньому процесіНауковий керівник: Богданець-Білоскаленко Н.І., д.пед.н., проф.
Тема наукового дослідження «Науково-методичне забезпечення підготовки вчителя до реалізації компетентнісно орієнтованого навчання»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 2019-2021 рр.Проблема дослідження: Дидактичні засади, методика і технології формування ключових (загальних і предметних) компетентностей в освітньому процесіНауковий керівник: Доротюк В.І., к.псих.н., ст.н.с.
Тема наукового дослідження «Технології компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 2020-2022 рр.Проблема дослідження: Дидактичні засади, методика і технології формування ключових (загальних і предметних) компетентностей в освітньому процесіНауковий керівник: Онопрієнко О.В., д.пед.н., ст.н.с.
Тема наукового дослідження «Методика компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5–6 класів гімназій»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 2020-2022 рр.Проблема дослідження: Дидактичні засади, методика і технології формування ключових (загальних і предметних) компетентностей в освітньому процесіНауковий керівник: Редько В.Г., д.пед.н., доцент
НАПРЯМ 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта
Тема наукового дослідження «Теоретико-методичні засади добору й застосування методів навчання української мови учнів гімназії та ліцею»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 2021-2023 рр.Проблема дослідження: Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освітиНауковий керівник: Горошкіна О.М., д.пед.н., проф.
Тема наукового дослідження «Навчально-методичне забезпечення формування читацької грамотності учнів 5–6 класів гімназії у процесі вивчення української літератури»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 2021-2023 рр.Проблема дослідження: Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освітиНауковий керівник: Яценко Т.О., д.пед.н., ст.н.с.
Тема наукового дослідження «Методичні засади і технології інтегрованого навчання історії в гімназії»Прикладне дослідження. Терміни виконання: 2021-2023 рр.Проблема дослідження: Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освітиНауковий керівник: Ремех Т.О., к.пед.н.
Тема наукового дослідження «Методичні засади реалізації інтегрованого змісту навчання географії та економіки в курсах  за вибором у гімназії і ліцеї»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 2021-2023 рр.Проблема дослідження: Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освітиНауковий керівник: Назаренко Т.Г., д.пед.н., ст.н.с.
Тема наукового дослідження  «Науково-методичне забезпечення варіативного складника профільної середньої біологічної і хімічної освіти»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 2019-2021 рр.Проблема дослідження: Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освітиНауковий керівник: Коршевнюк Т.В., к.пед.н., ст.н.с.
Тема наукового дослідження «Навчально-методичне забезпечення  реалізації фізичного складника  змісту природничої галузі базової середньої освіти»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 2021-2023 рр.Проблема дослідження: Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освітиНауковий керівник: Сіпій В.В., к.пед.н.
Тема наукового дослідження «Науково-методичне забезпечення прикладної спрямованості навчання математики в гімназії»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 2021-2023 рр.Проблема дослідження: Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освітиНауковий керівник: Бурда М.І., д.пед.н., проф.
Тема наукового дослідження «Науково-методичне забезпечення прикладної спрямованості навчання інформатики в гімназії»Прикладне дослідження. Терміни виконання: 2021-2023 рр.Проблема дослідження: Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освітиНауковий керівник: Лапінський В.В., к.фіз.-мат.н., доцент
Тема наукового дослідження «Науково-методичне забезпечення  інтеграції змісту природничої освітньої галузі в 5-6 класах»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 2021-2023 рр.Проблема дослідження: Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освітиНауковий керівник: Ільченко В.Р., д.пед.н., проф.
Тема наукового дослідження «Науково-методичне забезпечення реалізації змісту технологічної освіти в гімназії»Прикладне дослідження. Терміни виконання: 2021-2023 рр.Проблема дослідження: Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освітиНауковий керівник: Туташинський В.І., к.пед.н.
Тема наукового дослідження «Науково-методичні засади створення модельних навчальних програм адаптаційного циклу базової середньої освіти»Прикладне дослідження. Терміни виконання: 01.02.2021 р.-31.12.2021 р.Проблема дослідження: Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освітиНауковий керівник: Засєкіна Т. М., д.пед.н., ст.н.с.
НАПРЯМ 13. Управління та економіка освіти
Тема наукового дослідження «Державно-громадське управління закладами загальної середньої освіти на засадах партнерської взаємодії»Фундаментальне дослідження. Терміни виконання: 2021-2023 рр.Проблема дослідження: Державно-громадське управління закладами загальної середньої освіти на засадах партнерської взаємодіїНауковий керівник: Онаць О.М., к.пед.н., ст.н.с.