У 2024 році в Інституті педагогіки НАПН України виконується 22 наукові дослідження.

НАПРЯМ 1. Філософія освіти. Методологія, теорія, історія освіти і педагогіки
Тема наукового дослідження «Філософсько-педагогічна думка України: аспекти ретроаналізу націєтворення»Фундаментальне дослідження. Терміни виконання: 2022-2024 рр.Проблема дослідження: Розвиток національної педагогіки. Міждисциплінарний синтез галузей знань, що вивчають людину, суспільство, культуру і освітуНауковий керівник: Дічек Н.П., д.пед.н., проф.
НАПРЯМ 3. Розвиток світової, європейської і національних систем освіти
Тема наукового дослідження «Інтеграційні процеси у світовій, європейській і національних системах загальної середньої освіти»Фундаментальне дослідження. Терміни виконання: 2024-2025 рр.Проблема дослідження: Забезпечення якості і рівного доступу до освіти в освітніх системах світуНауковий керівник: Локшина О.І., д.пед.н., проф.
НАПРЯМ 3. Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище
Тема наукового дослідження «Теоретичні і методичні засади проєктування освітньо-розвивального середовища закладу загальної середньої освіти в умовах цифровізації суспільства»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 2022-2024 рр.Проблема дослідження: Проєктування освітньо-розвивальних середовищНауковий керівник: Трубачева С.Е., к.пед.н., ст.н.с.
НАПРЯМ 4. Педагогіка і психологія освітнього процесу
Тема наукового дослідження «Науково-методичне забезпечення навчання української мови учнів 5-6 класів закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин в умовах багатомовної освіти»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 2022-2024 рр.Проблема дослідження: Дидактичні засади інноваційних методів і технологій навчанняНауковий керівник: Богданець-Білоскаленко Н.І., д.пед.н., проф.
Тема наукового дослідження  «Формування природничо-наукової компетентності учнів гімназії в освітньому процесі з біології і хімії»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 2022-2024 рр.Проблема дослідження: Компетентнісний підхід в освіті. Дидактичні засади, методика і технології формування ключових (загальних і предметних) компетентностей в освітньому процесіНауковий керівник: Задорожний К.М., к.біол.н.
Тема наукового дослідження  «Науково-методичне забезпечення впровадження технологій STEM-освіти в гімназії»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 2022-2024 рр.Проблема дослідження: Дидактичні засади, методика і технології формування ключових (загальних і предметних) компетентностей в освітньому процесіНауковий керівник: Рогоза В.В., к.пед.н.
НАПРЯМ 5. Педагогіка і психологія освітнього процесу
Тема наукового дослідження «Дидактичні системи профільної середньої освіти»Фундаментальне дослідження. Терміни виконання: 2024-2025 рр.Проблема дослідження: Компетентнісно орієнтовані моделі дидактичних і методичних систем. Дидактичні засади, принципи і закономірності освіти для сталого розвиткуНауковий керівник: Малихін О.В., д.пед.н., проф.
НАПРЯМ 6. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта
Тема наукового дослідження «Педагогічне управління розвитком навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 2023-2025 рр.Проблема дослідження: Методика і технології навчання учнів на різних рівнях повної загальної середньої освітиНауковий керівник: Онопрієнко О.В., д.пед.н., ст.н.с.
Тема наукового дослідження «Технологія створення освітнього іншомовного комунікативного середовища у процесі навчання іноземних мов учнів 7–9 класів гімназії»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 2023-2025 рр.Проблема дослідження: Методика і технології навчання учнів на різних рівнях повної загальної середньої освітиНауковий керівник: Редько В.Г., д.пед.н., доцент
НАПРЯМ 7. Повна загальна середня освіта
Тема наукового дослідження «Проєктування та реалізація змісту навчання української мови в 7-9 класах закладів загальної середньої освіти»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 2024-2026 рр.Проблема дослідження: Реалізація державних стандартів початкової, базової середньої освіти в освітніх і навчальних програмах, підручниках і посібникахНауковий керівник: Горошкіна О.М., д.пед.н., проф.
Тема наукового дослідження «Проєктування та реалізація змісту літературної освіти в 7–9 класах закладів загальної середньої освіти»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 2024-2026 рр.Проблема дослідження: Реалізація державних стандартів початкової, базової середньої освіти в освітніх і навчальних програмах, підручниках і посібникахНауковий керівник: Яценко Т.О., д.пед.н., ст.н.с.
Тема наукового дослідження «Дидактичні засади інтеграції предметів мовно-літературної галузі в 7-9 класах закладів загальної середньої освіти з мовами навчання національних меншин»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 01.01.2024 – 31.12.2024 р.Проблема дослідження: Реалізація державних стандартів початкової, базової середньої освіти в освітніх і навчальних програмах, підручниках і посібникахНауковий керівник: Фідкевич О.Л., к.філол.н.
Тема наукового дослідження «Проєктування змісту і методика навчання учнів 7–9 класів історії та громадянської освіти»Прикладне дослідження. Терміни виконання: 2024-2026 рр.Проблема дослідження: Реалізація державних стандартів початкової, базової середньої освіти в освітніх і навчальних програмах, підручниках і посібникахНауковий керівник: Ремех Т.О., к.пед.н., ст. дослідник
Тема наукового дослідження «Проєктування та реалізація змісту навчання географії у 7-9 класах закладів загальної середньої освіти»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 2024-2026 рр.Проблема дослідження: Реалізація державних стандартів початкової, базової середньої освіти в освітніх і навчальних програмах, підручниках і посібникахНауковий керівник: Назаренко Т.Г., д.пед.н., ст.н.с.
Тема наукового дослідження «Проєктування та реалізація змісту навчання фізики у 7-9 класах закладів загальної середньої освіти»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 2024-2026 рр.Проблема дослідження: Реалізація державних стандартів початкової, базової середньої освіти в освітніх і навчальних програмах, підручниках і посібникахНауковий керівник: Сіпій В.В., к.пед.н.
Тема наукового дослідження «Проєктування та реалізація змісту математичної освіти у 7-9 класах закладів загальної середньої освіти»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 2024-2026 рр.Проблема дослідження: Теорія і методика Реалізація державних стандартів початкової, базової середньої освіти в освітніх і навчальних програмах, підручниках і посібникахНауковий керівник: Васильєва Д.В., к.пед.н.
Тема наукового дослідження «Проєктування та реалізація змісту інформатичної освіти у 7-9 класах закладів загальної середньої освіти»Прикладне дослідження. Терміни виконання: 2024-2026 рр.Проблема дослідження: Реалізація державних стандартів початкової, базової середньої освіти в освітніх і навчальних програмах, підручниках і посібникахНауковий керівник: Твердохліб І.А., к.пед.н., доцент
Тема наукового дослідження «Проєктування та реалізація змісту технологічної освіти у 7-9 класах закладів загальної середньої освіти»Прикладне дослідження. Терміни виконання: 2024-2026 рр.Проблема дослідження: Реалізація державних стандартів початкової, базової середньої освіти в освітніх і навчальних програмах, підручниках і посібникахНауковий керівник: Туташинський В.І., к.пед.н.
Тема наукового дослідження «Оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників»Прикладне дослідження. Терміни виконання: 2024-2025 рр.Проблема дослідження: Контроль, діагностика й оцінювання результатів освітньої діяльності в закладах повної загальної середньої освітиНауковий керівник: Жук Ю.О., д.пед.н., доцент
Тема наукового дослідження «Дидактико-методичний супровід подолання навчальних втрат у початковій і базовій середній освіті»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 01.02.2024 – 31.12.2024 р.Проблема дослідження: Методика і технології навчання учнів у початковій школі, гімназії і ліцеї. Дидактико-методичне забезпечення освітнього процесу на різних рівнях повної загальної середньої освітиНауковий керівник: Петрук О. М., к.пед.н., ст.н.с.
Тема наукового дослідження «Науково-методичні засади формування і реалізації обов’язкового компонента змісту профільної середньої освіти академічного спрямування»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 01.02.2024 – 31.12.2024 р.Проблема дослідження: Науково-методичний супровід реалізації Державного стандарту профільної середньої освітиНауковий керівник: Засєкіна Т. М., д.пед.н., ст.н.с.
НАПРЯМ 16. Управління та економіка освіти
Тема наукового дослідження «Управління трансформаційними процесами у закладах загальної середньої освіти в умовах повоєнного відновлення України»Фундаментальне дослідження. Терміни виконання: 2024-2025 рр.Проблема дослідження: Державно-громадське управління освітоюНауковий керівник: Онаць О.М., к.пед.н., ст.н.с.