У 2017 році в Інституті педагогіки виконувалося 21 наукове дослідження.

НАПРЯМ 1. Теорія і методологія педагогіки
Тема НДР «Прогнозування розвитку загальної середньої освіти як рівневої системи»Фундаментальне дослідження. Терміни виконання: 2016-2018 рр.Проблема дослідження: Проектування педагогічних процесів і освітньо-виховних системНауковий керівник: Пузіков Д.О., к.пед.н., доцент
НАПРЯМ 3. Історія педагогіки. Порівняльна педагогіка
Тема НДР «Процеси диференціації в шкільній освіті незалежної України (історико-аналітичний аспект)»Фундаментальне дослідження. Терміни виконання: 2016-2018 рр.Проблема дослідження: Розвиток змісту освіти в історико-педагогічному виміріНауковий керівник: Дічек Н.П., д.пед.н., проф.
Тема НДР «Трансформаційні процеси у шкільній освіті країн Європейського Союзу та США»Фундаментальне дослідження. Терміни виконання: 2015-2017 рр.Проблема дослідження: Порівняльне вивчення розвитку освіти в освітніх системах різних країнНауковий керівник: Локшина О.І., д.пед.н., проф.
НАПРЯМ 4. Дидактика
Тема НДР «Формування змісту профільного навчання в єдності його інваріантної і варіативної складових»Фундаментальне дослідження. Терміни виконання: 2015-2017 рр.Проблема дослідження: Методологія формування структури і змісту сучасної освітиНауковий керівник: Васьківська Г.О., д.пед.н., ст.н.с.
НАПРЯМ 9. Якість освіти. Управління розвитком освіти
Тема НДР «Науково-методичне забезпечення контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів з мов та літератур етнічних меншин на засадах компетентнісного підходу»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 2015-2017 рр.Проблема дослідження: Методичні засади контролю й оцінювання результатів навчальної діяльності учнів і студентів на компетентнісній основіНауковий керівник: Курач Л.І., к.пед.н., ст.н.с.
Тема НДР «Теорія і технології управління загальноосвітніми навчальними закладами як активними соціально-педагогічними системами»Фундаментальне дослідження. Терміни виконання: 2015-2017 рр.Проблема дослідження: Управління розвитком навчальних закладівНауковий керівник: Калініна Л.М., д.пед.н., проф.
Тема НДР «Моніторингові системи оцінювання якості освіти на основі тестових технологій»Фундаментальне дослідження. Терміни виконання: 2015-2017 рр.Проблема дослідження: Методики і технології моніторингових досліджень в освітіНауковий керівник: Жук Ю.О., к.пед.н., доцент
НАПРЯМ 23. Теорія і методика шкільного навчання
Тема НДР «Дидактико-методичний супровід компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 2017-2019 рр.Проблема дослідження: Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладахНауковий керівник: Онопрієнко О.В., к.пед.н., ст.н.с.
Тема НДР «Методика навчання української мови учнів 8-9 класів»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 2015-2017 рр.Проблема дослідження: Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладахНауковий керівник: Голуб Н.Б., д.пед.н., проф.
Тема НДР «Науково-методичне забезпечення навчання української літератури в старшій школі»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 2015-2017 рр.Проблема дослідження: Методика вивчення предметів різних освітніх галузей в умовах профільного навчанняНауковий керівник: Фасоля А.М., к.пед.н., ст.н.с.
Тема НДР «Дидактико-методичне забезпечення навчання української мови й літературного читання у 5 класі шкіл із національними мовами викладання»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 2016-2018 рр.Проблема дослідження: Дидактичні і методичні проблеми мовної освіти в умовах поліетнічного середовищаНауковий керівник: Петрук О. М., к.пед.н., ст.н.с.
Тема НДР «Дидактичні та методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 2017-2019 рр.Проблема дослідження: Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладахНауковий керівник: Редько В.Г., д.пед.н., доцент
Тема НДР «Методика компетентнісно орієнтованого навчання історії та правознавства в основній школі»Прикладне дослідження. Терміни виконання: 2015-2017 рр.Проблема дослідження: Теорія і методика формування ключових і предметних компетентностей школярів у навчальному процесіНауковий керівник: Ремех Т.О., к.пед.н.
Тема НДР «Науково-методичне забезпечення навчання географії України в загальноосвітніх навчальних закладах»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 2015-2017 рр.Проблема дослідження: Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладахНауковий керівник: Надтока О.Ф., к.пед.н., ст.н.с.
Тема НДР «Науково-методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання біології і хімії в основній школі»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 2016-2018 рр.Проблема дослідження: Теорія і методика формування ключових і предметних компетентностей школярів у навчальному процесіНауковий керівник: Матяш Н.Ю., к.пед.н., ст.н.с.
Тема НДР «Науково-методичне забезпечення навчання фізики й астрономії в старшій школі на профільному рівні»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 2015-2017 рр.Проблема дослідження: Методика вивчення предметів різних освітніх галузей в умовах профільного навчанняНауковий керівник: Непорожня Л.В., к.пед.н., ст.н.с.
Тема НДР «Науково-методичне забезпечення компетентнісно орієнтованого навчання математики в старшій школі на профільному рівні»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 2015-2017 рр.Проблема дослідження: Методика вивчення предметів різних освітніх галузей в умовах профільного навчанняНауковий керівник: Бурда М. І., д.пед.н., проф.
Тема НДР «Науково-методичне забезпечення поглибленого навчання інформатики в основній школі»Прикладне дослідження. Терміни виконання: 2015-2017 рр.Проблема дослідження: Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладахНауковий керівник: Лапінський В.В., к.фіз.-мат.н., доцент
Тема НДР «Науково-методичне забезпечення навчання природознавства в старшій школі»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 2015-2017 рр.Проблема дослідження: Методика вивчення предметів різних освітніх галузей в умовах профільного навчанняНауковий керівник: Ільченко В.Р., д.пед.н., проф.
Тема НДР «Проектування змісту профільного навчання технологій у старшій школі»Фундаментальне дослідження. Терміни виконання: 2015-2017 рр.Проблема дослідження: Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладахНауковий керівник: Тарара А.М., к.фіз.-мат.н., ст.н.с., доцент
Тема НДР «Науково-методичне забезпечення допрофесійної підготовки старшокласників»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 2016-2018 рр.Проблема дослідження: Теоретичні і методичні засади реалізації профорієнтаційної функції шкільної освітиНауковий керівник: Доротюк В.І., к.псих.н., ст.н.с.