У 2018 році в Інституті педагогіки виконувалося 21 наукове дослідження.

НАПРЯМ 1. Теорія і методологія педагогіки
Тема НДР «Прогнозування розвитку загальної середньої освіти як рівневої системи»Фундаментальне дослідження.Терміни виконання: 2016-2018 рр.Проблема дослідження:
Проектування педагогічних процесів і освітньо-виховних систем
Науковий керівник:
Пузіков Д.О., к.пед.н., доцент
НАПРЯМ 2. Розвиток світової і національних освітніх систем
Тема НДР «Тенденції розвитку шкільної освіти в країнах ЄС, США та Китаї»Фундаментальне дослідження.Терміни виконання: 2018-2020 рр.Проблема дослідження:
Порівняльні дослідження освіти, педагогіки
Науковий керівник:
Локшина О.І., д.пед.н., проф.
НАПРЯМ 3. Історія педагогіки. Порівняльна педагогіка
Тема НДР «Процеси диференціації в шкільній освіті незалежної України (історико-аналітичний аспект)»Фундаментальне дослідження.Терміни виконання: 2016-2018 рр.Проблема дослідження:
Розвиток змісту освіти в історико-педагогічному вимірі
Науковий керівник:
Дічек Н.П., д.пед.н., проф.
НАПРЯМ 3. Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище
Тема НДР «Методика державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання випускників гімназії»Прикладне дослідження.Терміни виконання: 2018-2020 рр.Проблема дослідження:
Контроль, діагностики й оцінювання результатів освітньої діяльності
Науковий керівник:
Жук Ю.О., д.пед.н., доцент
НАПРЯМ 4. Педагогіка і психологія освітнього процесу
Тема НДР «Дидактичні засади  реалізації педагогічних технологій в умовах профільного навчання»Фундаментальне дослідження.Терміни виконання: 2018-2020 рр.Проблема дослідження:
Дидактичні моделі та педагогічні технології особистісно орієнтованого навчання
Науковий керівник:
Васьківська Г.О., д.пед.н., ст.н.с.
НАПРЯМ 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта
Тема НДР «Методика компетентнісно орієнтованого навчання української мови учнів ліцею на рівні стандарту»Прикладне  дослідження.Терміни виконання: 2018-2020 рр.Проблема дослідження:
Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти
Науковий керівник:
Голуб Н.Б., д.пед.н., проф.
Тема НДР «Методика компетентнісно орієнтованого навчання української літератури в ліцеї»Прикладне  дослідження.Терміни виконання: 2018-2020 рр.Проблема дослідження:
Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти
Науковий керівник:
Фасоля А.М., к.пед.н., ст.н.с.
Тема НДР «Методика компетентнісно орієнтованого навчання мов та літератур національних меншин у ліцеї»Прикладне  дослідження.Терміни виконання: 2018-2020 рр.Проблема дослідження:
Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти
Науковий керівник:
Курач Л.І., к.пед.н., ст.н.с.
Тема НДР «Методичні засади компетентнісно орієнтованої історичної та громадянської освіти в ліцеї»Прикладне дослідження.Терміни виконання: 2018-2020 рр.Проблема дослідження:
Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти
Науковий керівник:
Ремех Т.О., к.пед.н.
Тема НДР «Науково-методичне забезпечення компетентнісно орієнтованого навчання економіки та географічних курсів економічного спрямування в гімназії та ліцеї»Прикладне  дослідження.Терміни виконання: 2018-2020 рр.Проблема дослідження:
Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти
Науковий керівник:
Надтока О.Ф., к.пед.н., ст.н.с.
Тема НДР «Методика компетентнісно орієнтованого навчання фізики в гімназії»Прикладне  дослідження.Терміни виконання: 2018-2020 рр.Проблема дослідження:
Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти
Науковий керівник:
Непорожня Л.В., к.пед.н., ст.н.с.
Тема НДР «Методика компетентнісно орієнтованого навчання математики в ліцеї  на рівні стандарту»Прикладне  дослідження.Терміни виконання: 2018-2020 рр.Проблема дослідження:
Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти
Науковий керівник:
Бурда М.І., д.пед.н., проф.
Тема НДР «Методика компетентнісно орієнтованого навчання інформатики в ліцеї на рівні стандарту»Прикладне дослідження.Терміни виконання: 2018-2020 рр.Проблема дослідження:
Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти
Науковий керівник:
Лапінський В.В., к.фіз.-мат.н., доцент
Тема НДР «Інтеграція змісту профільної освіти як засіб формування в учнів наукової картини світу»Прикладне  дослідження.Терміни виконання: 2018-2020 рр.Проблема дослідження:
Теорія і методика інтеграції змісту загальної середньої та професійної освіти
Науковий керівник:
Ільченко В.Р., д.пед.н., проф.
Тема НДР «Науково-методичне  забезпечення варіативного складника змісту профільного навчання технологій у професійному ліцеї»Прикладне дослідження.Терміни виконання: 2018-2020 рр.Проблема дослідження:
Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти
Науковий керівник:
Тарара А.М., к.фіз.-мат.н., ст.н.с., доцент
НАПРЯМ 13. Управління та економіка освіти
Тема НДР «Організаційно-педагогічні та економічні засади функціонування опорних закладів освіти як центрів управління в умовах децентралізації»Фундаментальне дослідження.Терміни виконання: 2018-2020 рр.Проблема дослідження:
Взаємодії суб’єктів державно-громадського управління в умовах децентралізації функціонування опорних закладів освіти і об’єднаних територіальних громад
Науковий керівник:
Калініна Л.М., д.пед.н., проф.
НАПРЯМ 23. Теорія і методика шкільного навчання
Тема НДР «Дидактико-методичний супровід компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі»Прикладне  дослідження.Терміни виконання: 2017-2019 рр.Проблема дослідження:
Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах
Науковий керівник:
Онопрієнко О.В., к.пед.н., ст.н.с.
Тема НДР «Дидактико-методичне забезпечення навчання української мови й літературного читання у 5 класі шкіл із національними мовами викладання»Прикладне  дослідження.Терміни виконання: 2016-2018 рр.Проблема дослідження:
Дидактичні і методичні проблеми мовної освіти в умовах поліетнічного середовища
Науковий керівник:
Петрук О.М., к.пед.н., ст.н.с.
Тема НДР «Дидактичні та методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі»Прикладне  дослідження.Терміни виконання: 2017-2019 рр.Проблема дослідження:
Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах
Науковий керівник:
Редько В.Г., д.пед.н., доцент
Тема НДР «Науково-методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання біології і хімії в основній школі»Прикладне  дослідження.Терміни виконання: 2016-2018 рр.Проблема дослідження:
Теорія і методика формування ключових і предметних компетентностей школярів у навчальному процесі
Науковий керівник:
Матяш Н.Ю., к.пед.н., ст.н.с.
Тема НДР «Науково-методичне забезпечення допрофесійної підготовки старшокласників»Прикладне  дослідження.Терміни виконання: 2016-2018 рр.Проблема дослідження:
Теоретичні і методичні засади реалізації профорієнтаційної функції шкільної освіти
Науковий керівник:
Доротюк В.І., к.псих.н., ст.н.с.