У 2016 році в Інституті педагогіки НАПН України завершено дві науково-дослідні роботи.

НАПРЯМ 23. Теорія і методика шкільного навчання
Тема НДР «Дидактичне моделювання організаційних форм компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі»Фундаментальне дослідження. Терміни виконання: 2014-2016 рр.Проблема дослідження:
Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах
Науковий керівник: Цимбалару А.Д., д.пед.н., ст.н.с.
Тема НДР «Дидактичне забезпечення варіативного компонента змісту навчання іноземних мов у старшій школі»Прикладне дослідження. Терміни виконання: 2014-2016 рр.Проблема дослідження:
Методика вивчення предметів різних освітніх галузей в умовах профільного навчання
Науковий керівник:
Редько В.Г., к.пед.н., ст.н.с, доцент