У 2017 році в Інституті педагогіки НАПН України завершено чотирнадцять науково-дослідних робіт.

НАПРЯМ 3. Історія педагогіки. Порівняльна педагогіка
Тема  НДР  «Трансформаційні процеси у шкільній освіті країн Європейського Союзу та США»Фундаментальне дослідження.Терміни виконання: 2015-2017 рр.Проблема дослідження:
Порівняльне вивчення розвитку освіти в освітніх системах різних країн
Науковий керівник:
Локшина О.І., д.пед.н., проф.
НАПРЯМ 4. Дидактика
Тема НДР «Формування змісту профільного навчання в єдності його інваріантної і варіативної складових»Фундаментальне дослідження.Терміни виконання: 2015-2017 рр.Проблема дослідження:
Методологія формування структури і змісту сучасної освіти
Науковий керівник:
Васьківська Г.О., д.пед.н., ст.н.с.
НАПРЯМ 9. Якість освіти. Управління розвитком освіти
Тема НДР «Науково-методичне забезпечення контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів з мов та літератур етнічних меншин на засадах компетентнісного підходу»Прикладне  дослідження.Терміни виконання: 2015-2017 рр.Проблема дослідження:
Методичні засади контролю й оцінювання результатів навчальної діяльності учнів і студентів на компетентнісній основі
Науковий керівник:
Курач Л.І., к.пед.н., ст.н.с.
Тема НДР «Теорія і технології управління загальноосвітніми навчальними закладами як активними соціально-педагогічними системами»Фундаментальне дослідження.Терміни виконання: 2015-2017 рр.Проблема дослідження:
Управління розвитком навчальних закладів
Науковий керівник:
Калініна Л.М., д.пед.н., проф.
Тема НДР «Моніторингові системи оцінювання якості освіти на основі тестових технологій»Фундаментальне дослідження.Терміни виконання: 2015-2017 рр.Проблема дослідження:
Методики і технології моніторингових досліджень в освіті
Науковий керівник:
Жук Ю.О., к.пед.н., доцент
НАПРЯМ 23. Теорія і методика шкільного навчання
Тема НДР «Методика навчання української мови учнів 8-9 класів»Прикладне  дослідження.Терміни виконання: 2015-2017 рр.Проблема дослідження:
Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах
Науковий керівник:
Голуб Н.Б., д.пед.н., проф.
Тема НДР «Науково-методичне забезпечення навчання української літератури в старшій школі»Прикладне  дослідження.Терміни виконання: 2015-2017 рр.Проблема дослідження:
Методика вивчення предметів різних освітніх галузей в умовах профільного навчання
Науковий керівник:
Фасоля А.М., к.пед.н., ст.н.с.
Тема НДР «Методика компетентнісно орієнтованого навчання історії та правознавства в основній школі»Прикладне дослідження.Терміни виконання: 2015-2017 рр.Проблема дослідження:
Теорія і методика формування ключових і предметних компетентностей школярів у навчальному процесі
Науковий керівник:
Ремех Т.О., к.пед.н.
Тема НДР «Науково-методичне забезпечення навчання географії України в загальноосвітніх навчальних закладах»Прикладне  дослідження.Терміни виконання: 2015-2017 рр.Проблема дослідження:
Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах
Науковий керівник:
Надтока О.Ф., к.пед.н., ст.н.с.
Тема НДР «Науково-методичне забезпечення навчання фізики й астрономії в старшій школі на профільному рівні»Прикладне  дослідження.Терміни виконання: 2015-2017 рр.Проблема дослідження:
Методика вивчення предметів різних освітніх галузей в умовах профільного навчання
Науковий керівник:
Непорожня Л.В., к.пед.н., ст.н.с.
Тема НДР «Науково-методичне забезпечення компетентнісно орієнтованого навчання математики в старшій школі на профільному рівні»Прикладне  дослідження.Терміни виконання: 2015-2017 рр.Проблема дослідження:
Методика вивчення предметів різних освітніх галузей в умовах профільного навчання
Науковий керівник:
Бурда М.І., д.пед.н., проф.
Тема НДР  «Науково-методичне забезпечення поглибленого навчання інформатики в основній школі»Прикладне дослідження.Терміни виконання: 2015-2017 рр.Проблема дослідження:
Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах
Науковий керівник:
Лапінський В.В., к.фіз.-мат.н., доцент
Тема НДР «Науково-методичне забезпечення навчання природознавства в старшій школі»Прикладне  дослідження.Терміни виконання: 2015-2017 рр.Проблема дослідження:
Методика вивчення предметів різних освітніх галузей в умовах профільного навчання
Науковий керівник:
Ільченко В.Р., д.пед.н., проф.
Тема НДР «Проектування змісту профільного навчання технологій у старшій школі»Фундаментальне дослідження.Терміни виконання: 2015-2017 рр.Проблема дослідження:
Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах
Науковий керівник:
Тарара А.М., к.фіз.-мат.н., ст.н.с., доцент