У 2018 році в Інституті педагогіки НАПН України завершено п’ять наукових досліджень.

НАПРЯМ 1. Теорія і методологія педагогіки
Тема наукового дослідження «Прогнозування розвитку загальної середньої освіти як рівневої системи» Фундаментальне дослідження.Терміни виконання: 2016-2018 рр.Проблема дослідження:
Проектування педагогічних процесів і освітньо-виховних систем
Науковий керівник:
Пузіков Д.О., к.пед.н., доцент
НАПРЯМ 3. Історія педагогіки. Порівняльна педагогіка
Тема наукового дослідження «Процеси диференціації в шкільній освіті незалежної України (історико-аналітичний аспект)»Фундаментальне дослідження.Терміни виконання: 2016-2018 рр.Проблема дослідження:
Розвиток змісту освіти в історико-педагогічному вимірі
Науковий керівник:
Дічек Н.П., д.пед.н., проф.
НАПРЯМ 23. Теорія і методика шкільного навчання
Тема наукового дослідження «Дидактико-методичне забезпечення навчання української мови й літературного читання у 5 класі шкіл із національними мовами викладання»Прикладне  дослідження.Терміни виконання: 2016-2018 рр.Проблема дослідження:
Дидактичні і методичні проблеми мовної освіти в умовах поліетнічного середовища
Науковий керівник:
Петрук О.М., к.пед.н., ст.н.с.
Тема наукового дослідження «Науково-методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання біології і хімії в основній школі»Прикладне  дослідженняТерміни виконання: 2016-2018 рр.Проблема дослідження:
Теорія і методика формування ключових і предметних компетентностей школярів у навчальному процесі
Науковий керівник:
Матяш Н.Ю., к.пед.н., ст.н.с.
Тема наукового дослідження «Науково-методичне забезпечення допрофесійної  підготовкий штаршекласників»Прикладне  дослідженняТерміни виконання: 2016-2018 рр.Проблема дослідження:
Теоретичні і методичні засади реалізації профорієнтаційної функції шкільної освіти
Науковий керівник:
Доротюк В.І., к.псих.н., ст.н.с.