У 2019 році в Інституті педагогіки НАПН України завершено два наукових досліджень.

НАПРЯМ 23. Теорія і методика шкільного навчання
Тема наукового дослідження «Дидактико-методичний супровід компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі»Прикладне  
дослідження.Терміни виконання: 2017-2019 рр.
Проблема дослідження:
Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах
Науковий керівник:
Онопрієнко О.В., к.пед.н., ст.н.с.
Тема наукового дослідження «Дидактичні та методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі»Прикладне  
дослідження.Терміни виконання: 2017-2019 рр.
Проблема дослідження:
Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах
Науковий керівник:
Редько В.Г., д.пед.н., доцент