У 2020 році в Інституті педагогіки НАПН України завершено п’ятнадцять наукових досліджень.

НАПРЯМ 2. Розвиток світової і національних освітніх систем
Тема наукового дослідження «Тенденції розвитку шкільної освіти в країнах ЄС, США та Китаї»Фундаментальне дослідження.Терміни виконання: 2018-2020 рр.Проблема дослідження:
Порівняльні дослідження освіти, педагогіки
Науковий керівник:
Локшина О.І., д.пед.н., проф.
НАПРЯМ 3. Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище
Тема наукового дослідження «Методика державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання випускників гімназії»Прикладне дослідження.Терміни виконання: 2018-2020 рр.Проблема дослідження:
Контроль, діагностики й оцінювання результатів освітньої діяльності
Науковий керівник:
Жук Ю.О., д.пед.н., доцент
Тема наукового дослідження «Науково-методичне забезпечення перевірки сформованості математичної, читацької та природничо-наукової грамотності учнів гімназії в контексті результатів міжнародного дослідження PISA»Прикладне  дослідження.Терміни виконання: 01.02.2020 р.-31.12.2020 р.Проблема дослідження:
Методологія і технології моніторингових досліджень в освіті
Науковий керівник:
Надтока В. О., к.пед.н.
НАПРЯМ 4. Педагогіка і психологія освітнього процесу
Тема наукового дослідження «Дидактичні засади  реалізації педагогічних технологій в умовах профільного навчання»Фундаментальне дослідження.Терміни виконання: 2018-2020 рр.Проблема дослідження:
Дидактичні моделі та педагогічні технології особистісно орієнтованого навчання
Науковий керівник:
Малихін О.В., д.пед.н., проф.
НАПРЯМ 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта
Тема наукового дослідження «Методика компетентнісно орієнтованого навчання української мови учнів ліцею на рівні стандарту»Прикладне  дослідження.Терміни виконання: 2018-2020 рр.Проблема дослідження:
Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти
Науковий керівник:
Горошкіна О.М., д.пед.н., проф.
Тема наукового дослідження «Методика компетентнісно орієнтованого навчання української літератури в ліцеї»Прикладне  дослідження.Терміни виконання: 2018-2020 рр.Проблема дослідження:
Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти
Науковий керівник:
Яценко Т.О., д.пед.н., ст.н.с.
Тема наукового дослідження «Методика компетентнісно орієнтованого навчання мов та літератур національних меншин у ліцеї»Прикладне  дослідження.Терміни виконання: 2018-2020 рр.Проблема дослідження:
Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти
Науковий керівник:
Фідкевич О.Л., к.філол.н.
Тема наукового дослідження «Методичні засади компетентнісно орієнтованої історичної та громадянської освіти в ліцеї»Прикладне дослідження.Терміни виконання: 2018-2020 рр.Проблема дослідження:
Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти
Науковий керівник:
Ремех Т.О., к.пед.н.
Тема наукового дослідження «Науково-методичне забезпечення компетентнісно орієнтованого навчання економіки та географічних курсів економічного спрямування в гімназії та ліцеї»Прикладне  дослідження.Терміни виконання: 2018-2020 рр.Проблема дослідження:
Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти
Науковий керівник:
Назаренко Т.Г., д.пед.н., ст.н.с.
Тема наукового дослідження «Методика компетентнісно орієнтованого навчання фізики в гімназії»Прикладне  дослідження.Терміни виконання: 2018-2020 рр.Проблема дослідження:
Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти
Науковий керівник:
Сіпій В.В., к.пед.н.
Тема наукового дослідження «Методика компетентнісно орієнтованого навчання математики в ліцеї  на рівні стандарту»Прикладне  дослідження.Терміни виконання: 2018-2020 рр.Проблема дослідження:
Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти
Науковий керівник:
Бурда М.І., д.пед.н., проф.
Тема наукового дослідження «Методика компетентнісно орієнтованого навчання інформатики в ліцеї на рівні стандарту»Прикладне дослідження.Терміни виконання: 2018-2020 рр.Проблема дослідження:
Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти
Науковий керівник:
Лапінський В.В., к.фіз.-мат.н., доцент
Тема наукового дослідження «Інтеграція змісту профільної освіти як засіб формування в учнів наукової картини світу»Прикладне  дослідження.Терміни виконання: 2018-2020 рр.Проблема дослідження:
Теорія і методика інтеграції змісту загальної середньої та професійної освіти
Науковий керівник:
Ільченко В.Р., д.пед.н., проф.
Тема наукового дослідження «Науково-методичне  забезпечення варіативного складника змісту профільного навчання технологій у професійному ліцеї»Прикладне дослідження.Терміни виконання: 2018-2020 рр.Проблема дослідження:
Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти
Науковий керівник:
Туташинський В.І., к.пед.н.
НАПРЯМ 13. Управління та економіка освіти
Тема наукового дослідження «Організаційно-педагогічні та економічні засади функціонування опорних закладів освіти як центрів управління в умовах децентралізації»Фундаментальне дослідження.Терміни виконання: 2018-2020 рр.Проблема дослідження:
Взаємодії суб’єктів державно-громадського управління в умовах децентралізації функціонування опорних закладів освіти і об’єднаних територіальних громад
Науковий керівник:
Онаць О.М., к.пед.н., ст.н.с.