У 2024 році в Інституті педагогіки НАПН України буде завершено вісім наукових досліджень.

НАПРЯМ 1. Філософія освіти. Методологія, теорія, історія освіти і педагогіки
Тема наукового дослідження «Філософсько-педагогічна думка України: аспекти ретроаналізу націєтворення»Фундаментальне дослідження. Терміни виконання: 2022-2024 рр.Проблема дослідження: Розвиток національної педагогіки. Міждисциплінарний синтез галузей знань, що вивчають людину, суспільство, культуру і освітуНауковий керівник: Дічек Н.П., д.пед.н., проф.
НАПРЯМ 3. Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище
Тема наукового дослідження «Теоретичні і методичні засади проєктування освітньо-розвивального середовища закладу загальної середньої освіти в умовах цифровізації суспільства»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 2022-2024 рр.Проблема дослідження: Проєктування освітньо-розвивальних середовищНауковий керівник: Трубачева С.Е., к.пед.н., ст.н.с.
НАПРЯМ 4. Педагогіка і психологія освітнього процесу
Тема наукового дослідження «Науково-методичне забезпечення навчання української мови учнів 5-6 класів закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин в умовах багатомовної освіти»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 2022-2024 рр.Проблема дослідження: Дидактичні засади інноваційних методів і технологій навчанняНауковий керівник: Богданець-Білоскаленко Н.І., д.пед.н., проф.
Тема наукового дослідження  «Формування природничо-наукової компетентності учнів гімназії в освітньому процесі з біології і хімії»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 2022-2024 рр.Проблема дослідження: Компетентнісний підхід в освіті. Дидактичні засади, методика і технології формування ключових (загальних і предметних) компетентностей в освітньому процесіНауковий керівник: Задорожний К.М., к.біол.н.
Тема наукового дослідження  «Науково-методичне забезпечення впровадження технологій STEM-освіти в гімназії»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 2022-2024 рр.Проблема дослідження: Дидактичні засади, методика і технології формування ключових (загальних і предметних) компетентностей в освітньому процесіНауковий керівник: Рогоза В.В., к.пед.н.
НАПРЯМ 7. Повна загальна середня освіта
Тема наукового дослідження «Дидактичні засади інтеграції предметів мовно-літературної галузі в 7-9 класах закладів загальної середньої освіти з мовами навчання національних меншин»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 01.01.2024 – 31.12.2024 р.Проблема дослідження: Реалізація державних стандартів початкової, базової середньої освіти в освітніх і навчальних програмах, підручниках і посібникахНауковий керівник: Фідкевич О.Л., к.філол.н.
Тема наукового дослідження «Дидактико-методичний супровід подолання навчальних втрат у початковій і базовій середній освіті»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 01.02.2024 – 31.12.2024 р.Проблема дослідження: Методика і технології навчання учнів у початковій школі, гімназії і ліцеї. Дидактико-методичне забезпечення освітнього процесу на різних рівнях повної загальної середньої освітиНауковий керівник: Петрук О. М., к.пед.н., ст.н.с.
Тема наукового дослідження «Науково-методичні засади формування і реалізації обов’язкового компонента змісту профільної середньої освіти академічного спрямування»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 01.02.2024 – 31.12.2024 р.Проблема дослідження: Науково-методичний супровід реалізації Державного стандарту профільної середньої освітиНауковий керівник: Засєкіна Т. М., д.пед.н., ст.н.с.