Джурило Аліна Петрівна, старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів: порівняльна педагогіка, міжнародна освіта, освітні реформи та інновації у країнах ЄС, забезпечення якості шкільної освіти, управління освітніми системами у зарубіжжі.

Творчий шлях. Закінчила 2011 р. Київський національний лінгвістичний університет, факультет германських мов. Захистила кандидатську дисертацію «Реформування загальної середньої освіти у Федеративній республіці Німеччина» (2015).

Молодший науковий співробітник лабораторії порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України (з 2011 р.). Старший науковий співробітник відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України (з 2015 р. і донині)

Член редакційної колегії збірника матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта», член редакційної ради наукового журналу «Education: Modern Discourses», асоційований редактор наукового журналу «Український педагогічний журнал», викладач навчальних дисциплін циклу професійної підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в Інституті педагогіки НАПН України.