ORCID

Глушко Оксана Зіновіївна, кандидат педагогічних наук, молодший науковий співробітник.

Коло наукових інтересів: порівняльна педагогіка, реформаційні процеси в освіті в ЄС та Україні.

Творчий шлях. Закінчила Запорізький державний університет (1991–1996). Упродовж 1997–2000 рр. навчалася в аспірантурі денної форми навчання Інституту педагогіки АПН України. З 2016 р. працює молодшим науковим співробітником відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України. 11 травня 2021 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Виховання національних цінностей в українському шкільництві США» (спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки).
Є автором п’ятдесяти наукових праць, серед яких частини колективних монографій та публікації в періодичних виданнях, що індексуються в наукометричних базах Scopus.