Максименко Оксана Олексіївна, науковий співробітник, кандидат педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: теорія і практика реформування управління шкільною освітою, інновації та тенденції управління шкільною освітою в європейському та північноамериканському освітньому просторах.

Творчий шлях. Закінчила Київське міське педагогічне училище № 3 (1987–1991 рр.). Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (1992–1997 рр., “Географія та іноземна мова”). Аспірантуру Інституту педагогіки НАПН України (2000-2005 рр.). Захистила кандидатську дисертацію «Організаційно-педагогічні засади професійно-орієнтованого навчання іноземних мов у країнах Європейського Союзу» (2013 р.). Здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук ( 2014 р). Доцент кафедри іноземних мов (2015 р.).

Проходила стажування за програмами курсів Пірсон спільно з Лондонською торговельно-промисловою палатою «Підготовка до Першого сертифікату для викладачів з ділової англійської мови» (21-24 березня 2017 р.) та Університету м. Гронінген спільно з Еразмус Мундус «Європейська культура та політика» (1 травня – 5 червня 2017 р.).

З грудня 1999 року працювала у Київському національному економічному університеті викладачем, а з серпня 2005 року – старшим викладачем кафедри іноземних мов фінансово-економічного факультету. З вересня 2014 року працює доцентом кафедри іноземних мов факультету фінансів Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана».
Науковий кореспондент Інституту педагогіки НАПН України у період 2012-2015 рр. (Лабораторія порівняльної педагогіки).
З березня 2021 року – науковий співробітник відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України.

Aвтор понад 70 наукових праць з порівняльної педагогіки.