ORCID

Шпарик Оксана Михайлівна, старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів: теорія і практика освітніх реформ в КНР, США та країн ЄС, тенденції розвитку шкільної освіти, забезпечення якості загальної середньої освіти, освітні трансформаційні процеси та освітня політика Китаю, США та ЄС.

Творчий шлях. Закінчила 1999 р. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет сходознавства. Захистила кандидатську дисертацію «Педагогічні ідеї Конфуція у культурно-історичному вимірі» (2012).

Прикріплена до лабораторії історії педагогіки Інституту педагогіки (2005-2012).
Науковий співробітник відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України (з 2013 р.). Старший науковий співробітник відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України (з 2014 р. і донині)

Член редакційної колегії збірника матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта», член редакційної ради наукового журналу «Education: Modern Discourses», асоційований редактор наукового журналу «Український педагогічний журнал», член спеціалізованої вченої ради Інституту педагогіки НАПН України, викладач навчальних дисциплін циклу професійної підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в ІП НАПН України.