ORCID

Саух Ірина Василівна, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук, головний науковий співробітник відділу економіки та управління загальною середньою освітою, Інститут Педагогіки НАПН,  управлінець, експерт з організаційного розвитку, викладач.

Коло наукових інтересів: стратегічний та креативний менеджмент, управління талантами, психологія менеджменту, державне управління освітніми системами, проблеми формування управлінської компетентності керівників закладів загальної середньої освіти.
Творчий шлях: Донецький державний університет, економічний факультет, 1976. Кваліфікація: економіст (диплом з відзнакою).
1979 – 2003 рр. – асистент, старший викладач Українського інституту інженерів водного господарства, м.Рівне.
2003 – 2006 – заступник директора з науково-методичної роботи Житомирського інституту МАУП.
2006 – 2019 – директор Житомирської філії Київського інституту бізнесу та технологій.
2019 – по т.ч. – професор кафедри економіки, менеджменту та маркетингу, Житомирський державний університет імені Івана Франка.
Навчальні дисципліни: «Основи менеджменту», «Менеджмент», «Історія менеджменту», «Теорія організацій», «Креативний менеджмент», «Практикум з менеджменту», «Управління талантами», «Психологія менеджменту», «Історія економіки та економічних вчень», «Менеджмент туризму», «Економіка туризму» та ін.
Автор близько 200 наукових праць, з них монографії (3), підручники з гріфом МОН (2). Публікації в науковометричній базі Scopus (7), h-індекс – 9.
2017 р. – доктор економічних наук, тема дисертації «Стратегічний аналіз фінансового потенціалу туристичного підприємства».
2014 р. – ступінь МБА КІБІТ.
2017-2019 рр. – запрошений професор Вищої школи економіки (Бидгощ), Сілезський університет в Катовицах (Цешин).
Член редакційної колегії наукового фахового видання Вісник КІБІТ та електронного фахового видання «Економіка. Управління. Інновації» (Житомирський державний університет імені Івана Франка).
Стажування: Талінський технічний університет (Естонія), Люблинський Католицький університет (Польща), Вища педагогічна школа (Варшава), Сілезський університет в Катовицах.
2014 р. – відзнака Житомирської обласної державної адміністрації за участь у реалізації проекту «Екобудівництво в системі зеленого туризму»
2017 р. – відзнака за реалізацію проекту «Створення на Житомирщині навчального туристично-інформаційного центру».
Реалізовувала освітні та консалтингові проекти з компаніями ТОВ «ОНВІ», ПрАТ «ЖЗОК», «Укргазбанк».
Знак “Відмінник освіти” (2001), Заслужений працівник освіти України (2002), Знак Міністерства освіти і науки України “Петро Могила” (2010).