ORCID

Шевченко Світлана Миколаївна, старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів: історія педагогіки, історико-педагогічні дослідження, історія розвитку шкільної освіти та педагогічної науки, історія розвитку шкіл для дітей з особливими потребами.

Творчий шлях розпочався в 2001–2004 рр., коли стала аспіранткою відділу історії педагогіки Науково-дослідного інституту педагогіки; коло інтересів збільшувалося й, окрім кандидатської дисертації, працювала в складі авторського колективу під керівництвом завідувачки відділу доктора педагогічних наук, професора Н.П. Дічек над плановими темами. результати досліджень висвітлює в статтях і розділах монографій за темами НДР як в українських, так і в зарубіжних виданнях (понад 150 публікацій).

Постійно підвищує свій кваліфікаційний рівень шляхом участі в Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях України та ближнього зарубіжжя (протягом останніх п’яти років – взяла участь у понад 60-ти конференціях, а якщо взяти з 2001 р. то в близько 200 конф.).

У 2008 р. уперше було оприлюднено архівні матеріали спадщини першого доктора педагогічних наук у 1940 р., професора, дослідника з проблем дидактики, психології та виховання, методиста початкової та середньої освіти, керівника «Дослідного дитячого будинку (1919-1929),  автора багатьох наукових праць, присвячених актуальним проблемам педагогічної теорії і практики, викладача і організатора середніх і вищих навчальних закладів Якова Борисовича Рєзніка.  Науково-педагогічна спадщина вченого налічує понад 200 різнотипних праць (українською, російською та єврейською мовами). Найцінніші копії праць Якова Борисовича: програми; методичні посібники з педагогіки і психології; підручники та ін. надано музею створеногона базі Старобільського факультету та вчительського інститутупедагогічної спадщиниЯ.Б. Рєзніка й інших місцевих учених.

У 2017 р. взяла участь у Міжнародному проєкті «Кращі світові освітні практики», опанувала програму навчального курсу «Досвід успішних реформ естонської і фінської освіти для України» II Міжнародний Інтернет-марафон за темою «Досвід освіти XXI сторіччя, Європейський контекст», що проводився згідно з Концепцією «Нова українська школа» (12-14 грудня 2017 року, м. Київ).

Має Подяку за вагомий внесок у дослідженні та вивченні педагогічної спадщини доктора педагогічних наук, професора Рєзніка Якова Борисовича та допомогу у створенні музею Старобільського факультету та вчительського інституту (2008 р.), Грамоту Інституту педагогіки АПН України за сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток науки та освіти і з нагоди 80-ої річниці Інституту педагогіки АПН України, Почесну грамоту Інституту педагогіки НАПН України за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток педагогічної науки та з нагоди 85-річчя річниці Інституту педагогіки НАПН України, Почесну грамоту Інституту педагогіки НАПН України за вагомий внесок у розвиток педагогічної науки та активну участь у здійсненні дослідження з теми «Диференційований підхід до організації педагогічного процесу в історії української школи (кінець XIX – перша третина ХХ ст.)», Почесну грамоту Національної академії педагогічних наук України за плідну науково-педагогічну діяльність, вагомий внесок у розвиток педагогічної науки і освіти та з нагоди 90-річчя від дня заснування Інституту.

Нагороджена медаллю «Академік М.Д. Ярмаченко».