З грудня 1997 року розпочалася історія становлення національної системи моніторингу якості освіти в Україні. У той час постановою Кабінету Міністрів України був створений Центр моніторингу освіти при Інституті змісту і методів навчання МОН України. Виникла необхідність формування наукової бази моніторингу якості освіти.

У лютому 2006 р. Постановою Президії АПH України було створено відділ оцінювання якості освіти в Інституті педагогіки. Керівником відділу став кандидат педагогічних наук, доцент Жук Юрій Олексійович.

До складу відділу увійшли лабораторія педагогічного оцінюванняав. лаб. – к.пед.н. Щекатунова Ганна Дмитрівна; склад: Булах І.Є. – д. пед.н., проф., голов. наук. співроб.; Локшина О.І. – к.пед.н., ст. наук. співроб.; Овчарук О.В. – к.пед.н., ст. наук. співроб.; Чудакова В.П. – мол. наук. співроб.)

та лабораторія моніторингових досліджень якості освіти (зав. лаб. – к.пед.н., доц. Жук Юрій Олексійович; склад: Лукіна Т.О. – д. наук держ. упр., проф., голов. наук. співроб.; Ляшенко О.І. – дійсний член АПН України, д. пед.н., проф., голов. наук. співроб.; Мурніна Г.С. – к.пед.н., ст. наук. співроб.; Ситник Д.В. наук. співроб.; мол. наук. співроб.: Дворецька Л.П., Середа Л. І., Хорошковська Т. П.)

У 2008 р. відділ оцінювання якості освіти було реорганізовано у лабораторію оцінювання якості освіти, яку очолив Жук Юрій Олексійович.

У 2015 році лабораторію оцінювання якості освіти перейменовано у відділ моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти.

У межах роботи відділу було започатковано щомісячне періодичне видання «Моніторинг в освіті» як окрему вкладку до педагогічної газети «Управління освітою» видавництва «1 вересня. Шкільний світ». Незмінною авторкою і редактором вкладки упродовж 10 років була д. держ. упр., професор, гол. наук. співроб. відділу Лукіна Т.О. Основне призначення цього видання –  здійснення просвітницької роботи серед педагогічної громадськості з питань забезпечення якості освіти, ознайомлення із зарубіжним і вітчизняним досвідом становлення систем моніторингу якості освіти, поширення інформації про методики і технології проведення моніторингових досліджень якості освіти, результатами міжнародних порівняльних досліджень, таких як PISA і TIMSS. Особлива увага приділялась презентації аналітичних результатів щорічного моніторингу якості шкільних підручників.

Міжнародні проєкти, в яких брали участь співробітники відділу:

– Швейцарсько-український проєкт DOCCU “Розвиток громадянських компетентностей в Україні”(2017), Лукіна Т.О. – експерт з моніторингу;

– Альянс Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (Альянс USETI), у 2007 – 2015 роках співробітники відділу брали участь у дослідженнях у галузі тестології та педагогічних вимірювань та у заходах із розроблення політики застосування зовнішнього незалежного оцінювання при вступі до вищих навчальних закладів. Видано посібник “Зовнішнє незалежне оцінювання”, укладачами і рецензентами якого стали співробітники лібораторії;

– проєкт Світового банку “Рівний доступ до якісної освіти в Україні” (2006 – 2008), Лукіна Т.О. – консультант з якості освіти, технологій оцінки компетенцій та діагностики навчальних досягнень у компоненті «Підготовка директорів шкіл з сучасного менеджменту та лідерства»),  автор розробок: Вимірювання та управління якістю освіти. Навчально-методичні матеріали. –  К.: Експрес-об’ява, 2007; Педагогічна діагностика: завдання, методи, інструменти. Навчально-методичні матеріали. –  К.: Експрес-об’ява, 2007;

– Міжнародний проєкт ПРООН “Створення безпечного середовища для молоді України” (2006), Лукіна Т.О. – консультант з питань моніторингу в сфері освіти та молодіжної політики, автор аналітичних матеріалів з реалізації соціальної орієнтованої молодіжної політики та методичного посібника з моніторингу й оцінки ефективності проєкту;

– Міжнародний проєкт Європейського Союзу “Вдосконалення багатогалузевих підходів до профілактики ВІЛ/ СНІДу серед молоді України” (2006), Лукіна Т.О. – тьютор (лектор) тренінгу з інноваційної політики, моніторингу й оцінки превентивної освіти дітей та молоді для представників регіональних центрів моніторингу превентивної освіти;

– проєкт Європейської комісії TEMPUS/TASIS “Справедливе оцінювання” (2005 – 2006), Лукіна Т.О. – тьютор (лектор) курсу і співавтор посібника «Основи педагогічного оцінювання» (Ч.1. Теорія: Навчально-методичні та  інформаційно-довідкові матеріали для педагогічних працівників / За заг. ред. І. Булах. – К: Майстер-клас, 2005).

До 95-річчя Інституту педагогіки НАПН України та 15-річчя відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти. Ретроспективи.