Актуальні аспекти розвитку STEAM-освіти в умовах євроінтеграції

Шановні колеги!

Запрошуємо до участі у I Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції “Актуальні аспекти розвитку STEAM-освіти в умовах євроінтеграції”.

Дата проведення: 21 квітня 2023 о 10:00

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська

Участь та друк тез безкоштовні!

Для участі у конференції необхідно:

 • до 16.04.2023 надіслати в електронному вигляді на email kuzimenko12@gmail.com тези доповідей обсягом до 3-х сторінок (назва файлу “прізвище автора_тези”).
 • до 17.04.2023 зареєструватися через Google-форму.

Напрями дискусії:

 1. Світовий досвід та перспективи розвитку викладання навчальних дисциплін в контексті засад STEAM-освіти.
 2. STEAM-технології навчання в закладах вищої освіти.
 3. Теоретико-методологічні аспекти фамування Soft Skills в процесі навчання здобувачів та здобувачок в закладах освіти
 4. Використання освітніх платформ для організації міжнародної проєкто-дослідницької STEAM-діяльності.
 5. Комунікація в сфері гендерного напряму в контексті STEAM-освіти.
 6. Забезпечення якості вищої освіти в контексті глобальних перспектив формування інноваціного євро простору.

Вимоги до оформлення тез доповіді:

 1. Набір в редакторі Word 2003, 2007, 2010; збереження у форматі .doc українською, англійською чи польською мовами.
 2. Тип шрифту —  Times New Roman; кегль —  14; міжрядковийінтервал —  1,5.
 3. Формат А4; поля: ліворуч —  30 мм; праворуч —  20 мм; знизу та зверху —  25 мм; абзацний відступ — 10 мм.
 4. Типи виділення — напівжирний, курсив, напівжирний курсив.
 5. Копії таблиць, схем, малюнків (обов’язкова електронна версія) необхідно записати окремими файлами.
 6. Малюнки виконувати в Microsoft Word. Скановані малюнки виконувати з роздільною здатністю не менш ніж 300 dpi.
 7. Тези обсягом до 3 сторінок оформляються за зразком.
По закінченню конференції автори отримають сертифікат та електронний збірник тез доповідей.

Звертаємо увагу!

За достовірніть наданої інформації, оригінальність тексту несуть відповідальність автори.

У разі невірно оформлених тез доповідей, плагіату, самоплагіату – організаційний комітет має право зняти матеріали з розгляду та друку у збірнику конференції.

Телефони для довідок:

Кузьменко Ольга Степанівна —  учений секретар секретаріату Вченої ради, д.пед.н., професорка
+38 097-722-05-88

Сусликов В’ячеслав Євгенійович — завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін факультету №1, к.т.н., доцент
+38 095-546-61-58

Детальна інформація міститься у інформаційному листі українською та англійською мовами.