«Географія та екологія: наука і освіта»14-15 квітня 2022 року

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
природничо-географічний факультет, кафедра географії та методики її навчання (Україна),
Інститут педагогіки НАПН України, відділ навчання географії та економіки (Україна),
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
природничо-географічний факультет, кафедра географії (Україна),
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, геолого-географічний факультет (Україна),
Софійський університет імені Святого Климента Охридського (Болгарія),
Ойцовський національний парк (Польща),
Газета «Краєзнавство. Географія. Туризм» (Україна),
КЗ «Гайворонський краєзнавчий музей»
Гайворонської міської ради Кіровоградської області
запрошують Вас взяти участь у роботі
ІХ Всеукраїнської (з міжнародною участю) науковопрактичної конференції науковців, викладачів та студентів
«Географія та екологія: наука і освіта»
14-15 квітня 2022 року

Тематичні напрями роботи конференції:

  • Інтеграція вітчизняної географічної освіти та науки у міжнародний простір.
  • Історія розвитку географії у незалежній Україні.
  • Фундаментальні та прикладні дослідження в географії: досягнення, проблеми, перспективи.
  • Екологічні та суспільно-географічні аспекти сталого розвитку України  й зарубіжних країн в умовах сучасних кліматичних змін.
  • Проблеми природокористування: виклики для територіальних громад.
  • Активні форми і методи навчання географії та екології у закладах освіти.

14.04.2022 р. реєстрація учасників конференції з 900 до 1030 у центральному корпусі університету (вул. Садова, 2), початок роботи конференції – 1100.

15.04.2022 р. – екскурсія територією Черкаської та Кіровоградської областей.

15.04.2020 р. – від’їзд учасників конференції.

Форма проведення конференції – очна (якщо на час проведення конференції влада встановить карантинні обмеження, тоді вона відбудеться в on-line режимі)

До початку роботи конференції планується видання збірника наукових праць за поданими матеріалами.

Переглянути інформаційний лист