Історія та філософія освіти в незалежній Україні: виміри історичної пам’яті (український і зарубіжний дискурси)

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Відповідно до плану роботи Національної академії педагогічних наук України 30 травня 2024 року відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «Історія та філософія освіти в незалежній Україні: виміри історичної пам’яті (український і зарубіжний дискурси)»

Запрошуємо до участі в науково-практичній конференції українських та зарубіжних учених, науково-педагогічних працівників закладів вищої і середньої освіти та закладів післядипломної педагогічної освіти, докторантів, аспірантів.

Участь безкоштовна

Проблемне поле обговорення:

  • Освітньо-філософське осмислення чинників формування історичної пам’яті в аспекті НУШ;
  • Сучасний стан та перспективи формування історичної пам’яті в системі освіти України в умовах повоєнного відновлення;
  • Шкільний підручник як відбиток та інструмент історичної пам’яті;
  • Роль учителя/викладача у забезпеченні національної єдності та формуванні патріотів-державників;
  • Актуальний український та зарубіжний науковий дискурс історичної пам’яті.

Мета конференції: обмін ідеями та результатами наукових пошуків між науковцями і практиками за вищезазначеними тематичними напрямами, обговорення актуальних аспектів проблеми історичної пам’яті, популяризація новаційних ідей та практик національно-патріотичного виховання дітей та молоді як питомого складника фахової підготовки майбутніх освітян.

Початок роботи конференції 30 травня 2024 р. о 10.00.

Адреса проведення конференції: м. Київ, Україна, вул. Січових Стрільців, 52 «А», зала Президії НАПН України. У випадку виникнення непереборних обставин усім учасникам буде розіслано покликання для приєднання до Zoom Meeting.

Для участі у заході необхідно зареєструватися до 23 травня 2024 р. (включно) за покликанням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCk_1vYe6rRfDJ8UDoIH222DyE7AjrmkI6JGLj3FmE82hHvg/viewform?usp=pp_url

Оформлені відповідно до вимог рукописи тез доповідей слід надіслати word doc файлом до 23 травня 2024 р. (включно) в електронній формі на адресу оргкомітету ip.istp@gmail.com. Назва файлу має відповідати прізвищу першого автора та бути набраною латинськими літерами (наприклад Butko_tezy). 

Тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції у формі електронного збірника буде розміщено на сайті НАПН України та на сайті Інституту педагогіки НАПН України. Електронне покликання на збірник, якому буде присвоєно ISBN, буде розіслано кожному учаснику персонально (до 15 червня).

Контактні телефони для довідок: (044)4813731 відділ історії та філософії освіти; (093)8542592Загородня Алла Анатоліївна, головний наук. співробітник відділу історії та філософії освіти, (067)9783769 Шевченко Світлана Миколаївна, старший наук. співробітник відділу історії та філософії освіти

Детальніше про захід в Інформаційному листі