Контексти творчості Олександри Яківни Савченко. Цілі і цінності початкової освіти: Реалізація в умовах сьогодення

Шановні колеги, запрошуємо вас до участі у ІІІ Всеукраїнських педагогічних читаннях, присвячених дослідженню і впровадженню в освітню практику наукової спадщини доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України Олександри Яківни Савченко.

До участі в педагогічних читаннях запрошуються науковці, викладачі, учителі, студенти, широка освітянська спільнота. Пропонуємо ознайомитись з інформаційним листом.

Zoom:

Час: 9 нояб. 2023 02:00 PM Київ
Посилання на конференцію: https://us02web.zoom.us/j/89254038065?pwd=cmljYWlvbmZGNnlHOTRHdzAyWHlqdz09
Идентификатор конференции: 892 5403 8065
Код доступа: 493234

Під час педагогічних читань будуть обговорені питання про:

 • роль національних і загальнолюдських цінностей у сучасній освіті;
 • формування змісту та методів початкового навчання у контексті цілей і цінностей освіти;
 • досяжність цілей початкової освіти в умовах сьогодення;
 • цілі й цінності, що об’єднують шкільну й педагогічну освіту.

Матеріали педагогічних читань можуть бути представлені

 • у виступі на пленарному засіданні (на платформі сервісу Google Meet);
 • у публікації в тематичному збірнику матеріалів.

Актуальні числа:

 • дата проведення – 9 листопада 2023 року, початок о 14:00 (за київським часом);
 • термін надсилання заявки – до 1 листопада 2023 року;
 • термін надсилання матеріалів до збірника – до 1 листопада 2023 року;
 • надсилання покликання для підключення до заходу – 6 листопада 2023 року.

Організаційні заходи:

 • заявка на участь із назвою файлу «Прізвище_заявка» надсилається на адресу ped_chyt@ukr.net
 • матеріали до збірника із назвою файлу «Прізвище_текст» надсилаються на адресу ped_chyt@ukr.net  

Контактні відомості:

 • для листування: ped_chyt@ukr.net
 • для перемовин: +380990592068 (Онопрієнко Оксана Володимирівна);
 • для надсилання публікації і заявки: ped_chyt@ukr.net

Вимоги до оформлення публікації:

 • зміст публікації повинен відповідати тематиці педагогічних читань, бути літературно опрацьованими (подаватиметься в авторській редакції);
 • обсяг – до 5 сторінок друкованого тексту;
 • текст набирати у текстовому редакторі МS Word 97-2003 або пізніших версій, кегль – 14, шрифт Times New Roman, інтервал – 1,0 без табуляції і переносів;
 • параметри сторінки: усі поля – 2,0 см, абзац – 1,25 см;
 • посилання на використані джерела зазначати у квадратних дужках (наприклад: [1, с. 16], [2, с. 34; 3, с. 17]);
 • список використаних джерел (за наявності) розміщується наприкінці публікації у порядку використання відповідно до стандартів бібліографічного опису за ДСТУ 8302:2015;
 • фотографії, ілюстрації подавати окремим файлом у форматі jpg або .pdf.

Форма подання заявки:

Зразок оформлення публікації:

Заувага. Кошти за публікування матеріалів педагогічних читань не збираються. Грошовий внесок до обраного вами фонду допомоги ЗСУ вітається.

СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!