КОНТЕКСТИ ТВОРЧОСТІ ОЛЕКСАНДРИ ЯКІВНИ САВЧЕНКО. УМІННЯ ВЧИТИСЯ ЯК КЛЮЧОВА ЗДАТНІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В РЕАЛІЯХ ВОЄННОГО СТАНУ

ІІ Всеукраїнські педагогічні читання пам’яті О. Я. Савченко

Шановні колеги, запрошуємо вас до участі у ІІ Всеукраїнських педагогічних читаннях, присвячених дослідженню і впровадженню в освітню практику наукової спадщини доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України Олександри Яківни Савченко.

До участі в педагогічних читаннях запрошуються науковці, викладачі, учителі, студенти, широка освітянська спільнота.

Під час педагогічних читань будуть обговорені такі питання:

 • дидактико-методичні концепти формування у молодших школярів ключової компетентності «уміння вчитися» в реаліях сьогодення;
 • успішні практики застосування у життєдіяльності молодших школярів уміння вчитися як визначальної здатності особистості;
 • інноваційні рішення в підготовці майбутнього вчителя початкової школи до формування у молодших школярів уміння вчитися.

Матеріали педагогічних читань можуть бути представлені

 • у виступі на пленарному засіданні (на платформі сервісу Google Meet);
 • у публікації в тематичному збірнику матеріалів.

Актуальні числа:

 • дата проведення – 3 листопада 2022 року, початок о 14:00 (за київським часом);
 • термін надсилання заявки – до 20 жовтня 2022 року;
 • термін надсилання матеріалів до збірника – до 20 жовтня 2022 року;
 • відправлення посилання для підключення до заходу – 1 листопада 2022 року.

Організаційні заходи:

 • заявку на участь із назвою файлу «Заявка_Прізвище» просимо надіслати на адресу ped_chyt@ukr.net ;
 • матеріали до збірника із назвою файлу «Текст_Прізвище» просимо надіслати на адресу ped_chyt@ukr.net .

Контактні відомості:

 • для листування: ped_chyt@ukr.net
 • для перемовин: +380990592068 (Онопрієнко Оксана Володимирівна);
 • для надсилання публікації і заявки: ped_chyt@ukr.net

Вимоги до оформлення публікації:

 • зміст публікації повинен відповідати тематиці педагогічних читань, бути літературно опрацьованими (подаватиметься в авторській редакції);
 • обсяг – до 5 сторінок друкованого тексту;
 • текст набирати у текстовому редакторі МS Word 97-2003 або пізніших версій, кегль – 14, шрифт Times New Roman, інтервал – 1,0 без табуляції і переносів;
 • параметри сторінки: усі поля – 2,0 см, абзац – 1,25 см;
 • посилання на використані джерела зазначати у квадратних дужках (наприклад: [1, с. 16], [2, с. 34; 3, с. 17]);
 • список використаних джерел (за наявності) розміщується наприкінці публікації у порядку використання відповідно до стандартів бібліографічного опису за ДСТУ 8302:2015;
 • фотографії, ілюстрації подавати окремим файлом у форматі .jpg або .pdf.

Форма подання заявки:

Зразок оформлення публікації: