Круглий стіл «Методи компетентнісного навчання української мови»

Початок: 28 вересня 2023 року о 10-й годині

Прийняття рукописів: до 21 вересня 2023 року

Захід присвячено пам’яті визначного вченого, члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Біляєва Олександра Михайловича.

Запрошуємо вас до участі в обговоренні таких питань:

1. Актуалізація ціннісного / емоційного потенціалу методів навчання мови у контексті українських викликів.

2. Модернізація традиційних методів навчання мови: діалогізаційний аспект. 

3. Синергія методів навчання й виховання на уроках української мови як вимога  часу. 

Для участі у конференції необхідно до 27.09.2023 р. заповнити онлайн-заявку за покликанням.

Рукописи тез доповідей (див. зразок оформлення) просимо надсилати до 21вересня2023 року на електронну адресу red_umlsh@ukr.net. Тема листа – Тези_Круглий_стіл_Прізвище, назва файлу – Тези_Прізвище.

Вимоги до оформлення тез

  • Обсяг тез – до 3 сторінок формату А4;
  • шрифт Times New Roman;
  • розмір шрифту – 12;
  • міжрядковий інтервал – 1;
  • усі береги – 2 см, відступ 1,25 см;
  • назва файлу: Тези_Прізвище.

Оформлення тез: праворуч у верхньому куті сторінки відомості про автора: прізвище, ім’я, ім’я по батькові (напівжирний шрифт), науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи (курсив); електронна адреса; нижче посередині – назва тез (усі літери прописні, напівжирний шрифт); нижче – текст тез.

Список використаної літератури (до 5 джерел) оформляти в кінці тексту під назвою: «Використана література». Покликання в тексті позначати квадратними дужками із зазначенням порядкового номера джерела за списком і через кому – номера сторінки, наприклад: [5, с. 15].

Звертаємо увагу, що список використаних джерел потрібно подавати з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Відповідальними за зміст та оформлення тез є автори.

Детальніше можна ознайомитись в інформаційному листі.