Міжнародна науково-практична конференція «STEАM-освіта: від теорії до практики»

Дата і час проведенння: 12, 13, 14 червня 2024 року о 10:00.
Офіційні мови конференції: українська, англійська.

Мета конференції

Обмін досвідом і налагодження співпраці між науковцями, педагогами, практиками в галузі STEAM-освіти, обговорення актуальних проблем та перспектив розвитку STEAM освіти в Україні і світі; вироблення практичних рекомендацій щодо впровадження форм та методів освітнього підходу STEAM.

Напрями роботи конференції:

І. Теоретичні засади STEAM-освіти ІІ. Методи та технології STEАM-освіти

 • Еволюція від STEM до STEAM
 • Філософські, психологічні та педагогічні засади STEAM-освіти
 • Функції мистецтв та дизайну у STEАМ
 • Інтеграційні моделі STEAM-освіти
 • STEAM і креативний розвиток обдарованої особистості

ІІ. Методи та технології STEАM-освіти

 • Інноваційні методи та прийоми STEAM-освіти
 • Нейропедагогіка і STEAM-освіта
 • Технології дизайн-мислення в STEAM
 • STEM/STEAM-платформи та ресурси
 • Можливості штучного інтелекту для STEAM-освіти

ІІІ. Досвід впровадження STEAM-освіти

 • Освітня політика STEAМ різних країн
 • Аналіз кращих світових практик STEAМ
 • Напрями і шляхи впровадження STEAМ освіти в Україні
 • Інклюзивні педагогічні підходи STEAM
 • STEM/STEAM-лабораторії та центри
 • Партнерство у STEAM-освіті

ІV. Актуальні проблеми та шляхи розвитку STEAM-освіти

 • Виклики та бар’єри впровадження STEAM-освіти
 • Міжнародна співпраця з розвитку STEAM-освіти в Україні
 • Професійний розвиток педагогів
 • STEАM у профільній освіті НУШ
 • STEАM на шляху до освіти майбутнього

Запрошуємо:

Науковців і практиків, фахівців з інтеграції науки і мистецтва, нейропедагогіки, розвитку креативності, педагогічного дизайну, дизайн-освіти; співробітників МОН України, Національної академії наук України та галузевих академій, зокрема Національної академії педагогічних наук України; закладів вищої освіти педагогічного профілю; представників системи Малої академії наук України, закладів позашкільної освіти як державної, так і недержавної форм власності; керівників і представників обласних та районних управлінь освіти, інститутів післядипломної освіти; керівників і вчителів ЗЗСО, аспірантів, студентів; усіх, хто цікавиться тематикою заходу.

Прохання до учасників: пройти коротке анонімне опитування з тематики заходу за покликанням: https://forms.gle/vHrujG19A2cSi6FJ6

Форми та умови участі в конференції:

 • Онлайн-виступ із доповіддю (або надання організатору відеозапису доповіді для онлайнтрансляції) та розміщення публікації в збірнику матеріалів, проведення майстер-класу
 • Extramural participation – включення доповіді в програму заходу та розміщення публікації в
 • збірнику матеріалів конференції
 • У ролі слухача – онлайн-перегляд конференції та підсумкове тестування

Прохання до учасників: пройти коротке анонімне опитування з тематики заходу за покликанням: https://forms.gle/vHrujG19A2cSi6FJ6

Трансляція заходу відбуватиметься на YouTube-каналі Інституту обдарованої дитини НАПН України, початок о 10.00.

Матеріали конференції (програма, збірник публікацій і відеозапис заходу) оприлюднюється на сайті Інституту обдарованої дитини НАПН України https://iod.gov.ua/ua

Реєстрація для спікерів та авторів публікації до 07.06.2024 (включно) за покликанням: https://forms.gle/1XjyzWQEicW9oH7a7

Реєстрація для учасників до 12.06.2024 (включно) на освітній платформі «Єдина атестаційна система» за покликанням: https://stem.nppu.org/event/26

Участь у конференції – безкоштовна!

Учасники, які пройшли підсумковий тест до 20.06.2024 (включно), отримають електронний сертифікат, який буде розміщено з 28.06.2024 в «Мій кабінет» на освітній платформі «Єдина атестаційна система»

Вимоги до подання матеріалів

Публікації, обсягом до 10 сторінок, надсилати до 07.06.2024 на електронну адресу conference@iod.gov.ua, тема листа «Публікація Прізвище»

Вимоги до оформлення:

формат сторінки А4, усі поля – 2,0 см, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,0; з вирівнюванням праворуч прізвище та ініціали автора жирним шрифтом, з нового рядка курсивом – науковий ступінь, вчене звання, посада та назва установи/освітнього закладу, електронна адреса автора; далі, по центру, НАЗВА статті ВЕЛИКИМИ літерами ЖИРНИМ шрифтом. У наступному рядку курсивом із вирівнюванням за шириною – анотація та ключові слова українською та англійською мовами. Після пропуску одного рядка – текст статті, після якого – ЛІТЕРАТУРА (список використаних джерел); посилання в тексті на літературу та інтернет-джерела записуються у квадратних дужках

* Матеріали в збірнику буде подано в авторській редакції. Автори наукової публікації несуть персональну відповідальність за оригінальність тексту. Організаційний комітет залишає за собою право відхилити публікації, які не відповідають вимогам або тематиці конференції

Організаційний комітет

Контакт із наукової проблематики:

Поліхун Наталія Іванівна, завідувачка відділу підтримки обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України,Viber (093)736-57-11; np.iod@ukr.net

Контакт з організаційних питань реєстрації спікерів і розміщення публікацій:

Онопченко Олена Василівна, наукова співробітниця відділу підтримки обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України,Viber (067) 444-39-52; conference@iod.gov.ua

Контакт з організаційних питань реєстрації учасників конференції:

Василенко Ірина Віталіївна, завідувачка сектору науково-методичного забезпечення STEM-освіти відділу STEM-освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», тел.: (044) 248-24-65; stemosvita@gmail.com

Детальна інформація в інформаційному листі українською та англійською мовами.

Дякуємо за інформування Ваших колег!

Очікуємо на плідну співпрацю та цікаві наукові дискусії!