Світ дидактики: дидактика в сучасному світі : міжнародна науково-практична інтернет-конференція

21-22 вересня 2021 року запрошуємо вчених, науково-педагогічних та педагогічних працівників, студентів, аспірантів, докторантів, представників органів державної влади і громадських організацій до участі в науково-практичній конференції «Світ дидактики: дидактика в сучасному світі».

Мета заходу – висвітлення й апробація результатів наукових досліджень з питань сучасної дидактики в Україні й у світі.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Формат роботи конференції: пленарне засідання, тематичні круглі столи.

Основні тематичні напрями роботи конференції:

  • теорія і методологія сучасних дидактичних процесів;
  • психолого-дидактичні проблеми організації освітнього процесу в умовах інформаційного суспільства;
  • тенденції розвитку сучасної дидактики: зарубіжний досвід;
  • трансформаційні процеси в освіті ХХІ століття: дистанційне та змішане навчання;
  • формальна, неформальна, інформальна освіта;
  • інноваційні підходи, технології, методики, методи, прийоми і засоби навчання.

Детальніше в інформаційному листі