Мовно-літературна освіта корінних народів і національних меншин України: стан і перспективи

25 листопада 2021 року о 10-00 Відділ навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України проводитиме Всеукраїнську науково-практичну конференцію «МОВНО-ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТА КОРІННИХ НАРОДІВ І НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН УКРАЇНИ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ» (пам’яті відомої  вченої Ґудзик Ірини Пилипівни (1940-2009)) та з нагоди 95-річчя Інституту педагогіки НАПН України.

Запрошуємо Вас приєднатися до зустрічі на платформі  Google Meet за покликанням: https://meet.google.com/cvz-rxfc-yer

Тематичні напрями роботи конференції:

Актуальність наукової спадщини І. П. Ґудзик в контексті розвитку сучасної української мовно-літературної освіти.
2Багатомовна освіта в закладах загальної середньої освіти з навчанням і вивченням мов корінних народів і національних меншин.
3Українська мова в закладах загальної середньої освіти з навчанням і вивченням мов корінних народів і національних меншин.
4Літературна освіта корінних народів і національних меншин.
5Формування ключових компетентностей у навчанні мов і літератур корінних народів і національних меншин.
6Академічна свобода вчителя, творчість і партнерство учасників освітнього процесу.
7Інноваційні підходи до навчання мов і літератур корінних народів і національних меншин у формальній і неформальній освіті.

Детальні інформація щодо попередньої реєстрації та подання тез доповідей для участі в конференції в Інформаційному листі.