Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.452.01

13 червня 2024 року

Порядок денний:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Стойки Олесі Ярославівни «Тенденції цифровізації підготовки вчителів в Республіці Польща, Угорщині та Україні».

Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Науковий консультант: 

Сисоєва Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки НАПН України.

Офіційні опоненти: 

Авшенюк Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України;

Біницька Катерина Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії;

Осадчий В’ячеслав Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету економіки та управління Київського столичного університету імені Бориса Грінченка.