Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.452.01

30 вересня 2021 року

Порядок денний:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Бєлової Вікторії Володимирівни «Система управління середньою освітою в Англії».

Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Науковий керівник: 

Локшина Олена Ігорівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України.

Офіційні опоненти: 

Ковальчук Олена Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри іноземної та української філології Луцького національного технічного університету;

Вдовиченко Раїса Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та інклюзивної освіти Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.

Автореферат Бєлової В. В.

Дисертація Бєлової В.В.

Відгук Вдовченко Р.П. на дисертацію Бєлової В.В.

Відгук Ковальчук О.С. на дисертацію Бєлової В.В.