Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.452.05

09 вересня 2021 року о 16.00

у конференц-залі Інституту педагогіки НАПН України за адресою вул. Січових Стрільців 52 Д  (кім. 418)

відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.452.05       

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук  Безносюк Наталії Сафронівни з теми«Методика професійно орієнтованого навчання хімії майбутніх учителів трудового навчання та технологій».

Спеціальність: 13.00.02 – теорія та методика навчання (хімія)

Науковий керівник:

Блажко Олег Анатольович, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри хімії та методики навчання хімії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Офіційні опоненти:

Ярошенко Ольга Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, головний науковий співробітник відділу інтеграції вищої освіти і науки Інституту вищої освіти НАПН України;

Пшенична Наталя Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини Бердянського державного педагогічного університету.

Автореферат Безносюк Н. С.