Автор: Кришмарел В. Ю., Малієнко Ю. Б., Мацейків Т. І., Ремех Т. О.

Бібліографічний опис

Кришмарел В. Ю., Малієнко Ю. Б., Мацейків Т. І., Ремех Т. О. Актуальні питання компетентнісно орієнтованої методики навчання історії та громадянської освіти в ліцеї : методичний посібник [Електронне видання]. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. 334 с.

Завантажити

Анотація

Методичний посібник «Актуальні питання компетентнісно орієнтованого навчання історії та громадянської освіти в ліцеї» має чотири розділи. У І розділі закцентовано увагу на можливостях та особливостях наскрізного навчання філософії на основі роботи з текстами першоджерел, візуальними матеріалами та поняттями; виокремлено ефективні методи роботи із запитаннями та запропоновано їх ланцюжки, виділено прийоми опрацювання текстів першоджерел, запропоновано алгоритми роботи із зображеннями. Розділ ІІ присвячений питанням теорії та практики компетентнісного орієнтованого навчання історії України учнів ліцею. Матеріали розділу складаються з двох компонентів: теоретичного і практичного. Теоретичні положення присвячені структурі історичної предметної компетентності, методичним умовам її формування/розвитку на уроках історії України в ліцеї, методам і прийомам, що є ефективними для досягнення цього завдання. У практичній частині представлено типологію та методику компетентнісних завдань, ґрунтованих на роботі з історичними джерелами різного типу. У розділі ІІІ визначено теоретико-методичні засади реалізації етнокультурного складника у формуванні/розвитку громадянської компетентності учнів ліцею; розкрито освітній потенціал етнокультурного змісту шкільного курсу історії України в 10-11класах, обґрунтовано зміст, обсяг та структуру ектокультурного складника курсу «Історія України», представлено методичну концепцію побудови навчального змісту на етнокультурних засадах. Розділ ІV підіймає питання навчання учнів ліцею дискутуванню та аргументуванню як важливих умінь людини для становлення громадянського суспільства та як завдання громадянської освіти. В розділі визначено поняття «громадянська освіта», «навчальна дискусія» «аргументування», описано завдання та хід структурованої академічної дискусії, подано приклади тем для обговорення. Для вчителів історії та громадянської освіти закладів загальної середньої освіти, викладачів вищих педагогічних освітніх закладів, закладів післядипломної педагогічної освіти, студентів.

Переглядів: 410