Автор: Головко М. В., Сіпій В. В.

Бібліографічний опис

Головко М. В., Сіпій В. В. Актуальні питання методики навчання фізики й астрономії в закладах освіти різних рівнів. Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) / М. В. Головко, В. В. Сіпій. [Електронне видання]. – Київ : Педагогічна думка, 2023. – 17 с.

Анотація

Зміст курсу розкриває специфіку становлення вітчизняної методики навчання фізики та астрономії, її тенденції розвитку; дає уявлення про сучасний фізичний експеримент з використанням цифрових вимірювальних лабораторій та можливостей інформаційно-комунікаційних технологій, можливості створення та функціонування в закладі освіти STEM-лабораторій.

The content of the course reveals the specifics of the formation of domestic methods of teaching physics and astronomy, its development trends; gives an idea of modern physical experiment with the use of digital measuring laboratories and the possibilities of information and communication technologies, the possibility of creating and operating in an educational institution STEM-laboratories.

Переглядів: 101

Завантажити