Автор: Пасічник О. С.

Бібліографічний опис

Англійська мова для ділового спілкування : навчальний посібник елективного курсу з англійської мови для учнів старших класів профільної школи / О. С. Пасічник. – К. : Видавничий дім «Сам», 2017. – 96с.

Анотація

Елективний курс “ English For Business Communication ” призначений для учнів 10–11-х класів, які вивчають англійську мову. Він зорієнтований на задоволення пізнавальних потреб старшокласників, їх мовну, мовленнєву та соціокультурну підготовку в сфері ділової комунікації. Зміст курсу побудовано на основі оригінальних автентичних матеріалів, його тематика охоплює основні аспекти ділової взаємодії та спрямована на вирішення тих життєвих і професійних ситуацій, які потенційно можуть виникнути в житті молодої особи: працевлаштування, ділові подорожі, телефонні розмови, офісний етикет, виступи, презентації тощо. Посібник уміщує значний обсяг вправ і завдань, які стимулюють пошукову та творчу діяльність старшокласників. Основний акцент у навчальній книзі зроблено на формуванні міжкультурної комунікативної компетентності, що досягається завдяки моделюванню реальних ситуацій ділової взаємодії. Елективний курс адресовано учням старших класів профільної школи, учителям англійської мови, методистам з іноземних мов ІППО, студентам мовних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів.

Переглядів: 2252

Завантажити