Автор: упоряд. Полонська Т. К. ; за наук. ред. Редька В. Г.

Бібліографічний опис

Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України (2011–2019 рр.) : довідник / упоряд. Т. К. Полонська ; за наук. ред. В. Г. Редька. Київ : Пед. наука, 2020. 64 с.

Анотація

У бібліографічному покажчику систематизовано публікації наукових співробітників відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України за результатами досліджень, апробації та упровадження трьох тем, здійснених упродовж 2011–2019 років. Публікації згруповано за видами: наукова продукція (монографії, концепції); навчальна продукція (навчальні програми, підручники, навчальні посібники); виробничо-практична продукція (методичні посібники, методичні рекомендації); статті, тези та матеріали конференцій; дисертації (докторські та кандидатські), підготовлені у відділі. Покажчик призначено для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, працівників галузі освіти, які здійснюють науково-дослідну, науково-педагогічну, науково-методичну та освітню діяльність.

Переглядів: 93

Завантажити