Автор: Калініна Л. М.

Бібліографічний опис

У цьому бібліографічному покажчику систематизовано наукові праці співробітників відділу, в яких відображено результати фундаментальних досліджень «Теорія і технології побудови організаційних механізмів управління діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів» (2012-2014 рр.) і «Теорія і технології управління загальноосвітніми навчальними закладами як активними соціально-педагогічними системами» (2015-2017 рр.) : монографії, посібники, методичні рекомендації, збірники наукових праць, статті у вітчизняних і зарубіжних фахових наукових і науково-методичних виданнях, публікації в педагогічній періодиці, які можуть бути запроваджені та реалізовані в управлінській та педагогічній діяльності, використані під час обґрунтовування концепцій інноваційного розвитку закладів ЗСО, створення стратагем і проектів, розроблення програм підвищення кваліфікації та індивідуального професійного розвитку керівників у сфері освіти.

Анотація

Видання надає корисну інформацію для цільової управлінської аудиторії щодо сучасних наукових джерел з проблем реформування й модернізації управління ЗСО, сприяє розвитку БД електронної бібліотеки та науково-інформаційного супроводу розвитку теорії й методики управління освітою. До бібліографічного покажчика увійшло 264 наукові праці різного формату, які презентують науковий доробок працівників відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України за результатами фундаментальних досліджень.

Переглядів: 101

Завантажити