Автор: Жук Ю. О., Науменко С. О.

Бібліографічний опис

Бібліографічний покажчик наукових праць відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України (2015 – 2017): довідник / за ред. Ю. О. Жука; [упоряд. : Науменко С.О.] (електронне видання). – Київ : Педагогічна думка, 2019. 60 с.

Анотація

У бібліографічному покажчику систематизовано публікації наукових співробітників відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України за результатами виконання НДР «Моніторингові системи оцінювання якості освіти на основі тестових технологій» (2015-2017 рр). Видання адресоване науковцям, педагогічним працівникам, докторантам, аспірантам, здобувачам вищої освіти та усім тим, хто цікавиться питаннями моніторингу та оцінювання в освіті. Кожна публікація супроводжується реферативним оглядом українською й англійською мовами. Після назви публікації у квадратних дужках подається її переклад англійською мовою (за потреби складати References за одним із міжнародних стандартів).

Переглядів: 89

Завантажити