Автор: Матяш Н.Ю.

Бібліографічний опис

Матяш Н. Ю. Біологія. 8 клас : посіб. / Н. Ю. Матяш. – К. : Видавничий дім «Сам», 2017. – 160 с.

Анотація

В основу посібника «Біологія, 8 клас» закладено ідею компетентнісного підходу до навчання, спрямовану на формування в учнів предметної (біологічної) і ключових компетентностей. Вчитель може використовувати посібник у процесі навчання біології учнів восьмого класу з метою організації засвоєння, закріпленні, повторення, систематизації, узагальнення і моніторингу освітніх результатів на кожному етапі навчання. Моніторинг результатів навчання включає трьохблокову систему завдань, виражену через знаннєвий, діяльнісний і ціннісний компоненти предметної (біологічної) компетентності. У посібнику запропоновано різні форми роботи: навчання в парі, групах, команді; залучення учнів до різних акцій тощо. Призначений для використання вчителями при організації навчальної діяльності учнів 8-го класу.

Переглядів: 468

Завантажити