Автор: Остапченко Л. І., Балан П. Г., Серебряков В. В., Матяш Н. Ю., Горобчишин В. А.

Бібліографічний опис

Біологія : підруч. для 7-го кл. закл. аг. серед. освіти / Л. І. Остапченко, П. Г. Балан, В. В. Серебряков, Н. Ю. Матяш, В. А. Горобчишин. – 2-ге вид.: переробл. – Київ : Генеза, 2020. – 208 с. : іл.

Завантажити

Переглядів: 221