Автор: Лісова Н.І.

Бібліографічний опис

Державно-громадське управління розвитком загальної середньої освіти в малих містах України: [монографія] / Н.І. Лісова. – Черкаси : Видавець Пономаренко Р.В. – 2018. – 360с.

Анотація

У монографії розглянуто державно-громадське управління на світоглядних основах постмодерністської методології, системології та синергетики, теорії дитиноцентризму, герменевтики та філософії управління. Уперше розкрито теоретично обґрунтовану систему управлінської діяльності відділу освіти в малих містах на демократичних засадах через партнерство, діалог та довіру в самоорганізованій активній системі «дитина – школа – громада». Висвітлено соціально-педагогічні умови управління відділів освіти з метою перетворення освіти в систему, що розвивається й здатна забезпечити розвиток та саморозвиток особистості, інноваційний розвиток школи та громади. Подано теоретично обґрунтовані авторські моделі учня-Людини, гідного довіри, Школи культури довіри як синергію трьох векторів розвитку: «Школа формування довіри» – «Школа громадської довіри» – «Школа культури довіри», методику їх реалізації в освітній практиці, а також критерії оцінювання та показники, за якими визначається ефективність діяльності школи та відділу освіти. Монографія розрахована на науковців, педагогічних працівників, керівних кадрів різних ієрархічних рівнів управління, державних службовців, викладачів інституцій післядипломної освіти, діяльність яких пов’язана з управлінням загальною середньою освітою; студентів, докторантів та аспірантів, які цікавляться питаннями управління освітою і його реформуванням на інноваційних засадах в громадянському суспільстві.

Переглядів: 154

Завантажити