Автор: Мороз П. В., Мороз І. В.

Бібліографічний опис

Мороз П. В. Дослідницька діяльність учнів у процесі навчання всесвітньої історії в основній школі : методичний посібник / П. В. Мороз, І. В. Мороз. – К. : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. – 96 с.

Анотація

У методичному посібнику розглядаються питання організації дослідницької діяльності учнів основної школи з всесвітньої історії, зокрема розкриваються теоретичні засади та подаються практичні поради для вчителів. В першому розділі посібника теоретично проаналізовано стан дослідження проблеми в науково-методичній літературі та розкрито методичні засади організації дослідницької діяльності в процесі навчання історії в основній школі. Важливим моментом для вчителів-практиків є те, що в роботі детально розкривається роль вчителя в умовах дослідницького навчання, а теоретичні положення обґрунтовуються результатами експерименту. У другому розділі посібника розкривається компетентнісно-діяльнісний підхід до побудови дослідницьких завдань з історії та на конкретному матеріалі розкривається методика роботи з різноманітними історичними джерелами в умовах дослідницького навчання; надаються необхідні поради для вчителів щодо формування дослідницької та предметної історичної компетентностей учнів. Упровадження методичного посібника сприятиме ефективній організації дослідницької діяльності учнів основної школи у процесі навчання всесвітньої історії. Для вчителів історії загальноосвітніх навчальних закладів України, а також для фахівців, які цікавляться новими технологіями в освіті, студентів педагогічних вузів.

Переглядів: 294

Завантажити