Автор: Мороз П. В.

Бібліографічний опис

Дослідницька діяльність учнів в процесі навчання історії України : метод. посіб. / П. В. Мороз – К. : Педагогічна думка, 2012. – 128 с.

Анотація

У методичному посібнику розглядаються питання організації дослідницької роботи старшокласників з історії України: надані теоретичні засади і практичні поради для вчителів. Показані шляхи подальшого поліпшення цієї діяльності. Посібник містить методичні рекомендації щодо розробки програми курсу за вибором у системі дослідницького навчання в старшій школі та організації позаурочної дослідницької діяльності старшокласників. Упровадження методичного посібника сприятиме ефективній організації дослідницької діяльності старшокласників у процесі навчання історії України. Для вчителів історії загальноосвітніх навчальних закладів України, а також для фахівців, які цікавляться новими технологіями в освіті, студентів педагогічних вищих навчальних закладів.

Переглядів: 175

Завантажити